Vědeckým přístupem měníme životy pacientů

Vědeckým přístupem měníme životy pacientů


Při tvoření budoucnosti nás spojuje prostá mocná vize.


Budujeme novou společnost

V souladu s transformací naší společnosti prošlo vývojem i naše firemní logo.

S odhodláním a precizností přinášíme lidem po celém světě život zachraňující léky. Společně pracujeme se zájmem zlepšit výsledky u pacientů, kteří nás potřebují nejvíce.

Budujeme novou společnost
Firemní značka

Při uvedení každého léku či léčby nám jde především o lidský přístup. S velkou hrdostí a radostí oslavujeme každý případ, kdy se nám podaří zachránit někomu život. Náš symbol v logu – ruka – je jednoduchým a univerzálním vyjádřením uzdravování, poskytování a přijímání péče. Je zobrazením humanity, osobního přístupu, který vkládáme do naší práce, a inspirace, kterou čerpáme od našich pacientů a lidí.

Zaměřeni na lidi, pacienty a vědu

Středem naší pozornosti jsou vždy lidé: pacienti, pro které pracujeme, pracovníci, kteří objevují, vyvíjejí a dodávají naše léky, a partneři, se kterými spolupracujeme.

LIDÉ

Lidé

ŽIVOT

Život

VĚDA

Věda

Závazek vůči naší globální komunitě

Jako odpovědná globální společnost budeme i nadále přijímat veškerá nezbytná opatření na podporu veřejného zdraví a plnit své poslání poskytovat po celém světě život zachraňující léky pacientům, kteří jsou odkázáni na naši pomoc.

Závazek vůči naší globální komunitě

NO-CZ-2100013