Καλωσορίσατε στη νέα Bristol Myers Squibb

Giovanni Caforio, M.D., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Bristol Myers Squibb

Giovanni Caforio, M.D., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Bristol Myers Squibb

Καλωσορίσατε στη νέα Bristol Myers Squibb

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη Bristol Myers Squibb.

Κατέχουμε ηγετική θέση στην καινοτομία και στα επιστημονικά επιτεύγματα έχοντας μακρά κληρονομιά στη δημιουργία φαρμάκων για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στους τομείς της ογκολογίας και της αιματολογίας, της ανοσολογίας και των καρδιαγγειακών νόσων, επικεντρωνόμαστε σε καινοτομίες που σηματοδοτούν ουσιαστική πρόοδο για ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται νέες ή διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές. Η Bristol Myers Squibb διαθέτει τα εφόδια για μακροπρόθεσμη εξέλιξη, με ένα από τα ευρύτερα και σημαντικότερα χαρτοφυλάκια φαρμάκων υπό ανάπτυξη στη βιομηχανία, καθώς και ηγετικές ικανότητες στον τομέα της επιστήμης και του εμπορίου.

Τον τελευταίο χρόνο, εξετάσαμε εις βάθος την εικόνα της εταιρείας μας για να διασφαλίσουμε ότι δίνει στίγμα για το ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε. Το σήμα της Bristol Myers Squibb εξελίχθηκε προκειμένου να αντικατοπτρίζει την διαδρομή της εταιρείας μας και την υπόσχεσή μας για το μέλλον.

Αντλήσαμε έμπνευση για το εταιρικό μας λογότυπο και τα χαρακτηριστικά του από τους ασθενείς και τους ανθρώπους μας. Το σύμβολό μας, η παλάμη, είναι μια απλή, καθολική έκφραση θεραπείας, προσφοράς και λήψης φροντίδας. Αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο αίσθημα, το προσωπικό άγγιγμα που θέτουμε τόσο στη δουλειά μας όσο και σε κάθε θεραπεία που αναπτύσσουμε. Το εταιρικό μας σήμα ενσαρκώνει πλήρως το όραμά μας, υποστηρίζοντας τη δέσμευσή μας στην επιστήμη και την προτεραιότητα που δίνουμε στους ασθενείς.

Έχουμε τους πλέον ταλαντούχους ανθρώπους στη βιομηχανία, οι οποίοι καταδεικνύουν καθημερινά το πάθος και την αφοσίωσή τους όσον αφορά στην αποστολή μας για την ανακάλυψη, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων φαρμάκων που βοηθούν τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Δεν έχω υπάρξει πιο περήφανος για το γεγονός ότι εργάζομαι για τη Bristol Myers Squibb καθώς αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών αξιοποιώντας την επιστήμη.

Giovanni

Σχετικό περιεχόμενο

Μεταμορφώνοντας τις ζωές των ασθενών μέσω της επιστήμης
Η εταιρική μας ταυτότητα

Ανακαλύψτε γιατί η νέα Bristol Myers Squibb διαθέτει τα μέσα για να βοηθήσει περισσότερους ασθενείς από ποτέ.


NO-GR-2100006/June2021