Η Αποστολή & η Δέσμευσή μας

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η διάθεση καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Η Αποστολή μας

Η ανακάλυψη, η ανάπτυξη και η διάθεση καινοτόμων φαρμάκων που βοηθούν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα σοβαρά νοσήματα.

Το Όραμά μας

Να είμαστε η κορυφαία στον κόσμο βιοφαρμακευτική εταιρεία που αλλάζει τη ζωή των ασθενών αξιοποιώντας την επιστήμη.

Οι Αξίες μας

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ηθική και η δεοντολογική συμπεριφορά, 
η ακεραιότητα και η ποιότητα χαρακτηρίζουν όλα όσα κάνουμε για τους ασθενείς, τους πελάτες και τους συναδέλφους μας

ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Ενεργούμε γρήγορα και με γνώμονα την ποιότητα, διότι οι ανάγκες των ασθενών δεν μπορούν να περιμένουν

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Όλοι μαζί συνεισφέρουμε στην επιτυχία της Bristol Myers Squibb καθώς επιδιώκουμε τη διαφάνεια και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναζητούμε ανατρεπτικές και τολμηρές λύσεις για τους ασθενείς

ΠΑΘΟΣ

Η αφοσίωσή μας στη μάθηση και την αριστεία, μας βοηθά να επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα και καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που μας επιτρέπει να  συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές μας

Η Δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε απέναντι στους ασθενείς, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και τους λοιπούς εταίρους μας, να λειτουργούμε βάσει της πεποίθησης ότι το πολυτιμότερο συστατικό κάθε προϊόντος είναι η ακεραιότητα εκείνου που το κατασκευάζει. Η λειτουργία μας στηρίζεται σε αποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές και αυστηρά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια και τον διάλογο με τους εταίρους μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη δέσμευσή μας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αναμένουμε από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας να κάνουν το ίδιο. Επιδιώκουμε να βελτιώνουμε με ουσιαστικό τρόπο την υγεία των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Σε ολόκληρο τον κόσμο, προάγουμε την ισότητα στην υγεία και καταβάλλουμε προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας των πληθυσμών που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα σοβαρά νοσήματα. Επιδιώκουμε τη διαφορετικότητα σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας, επειδή πιστεύουμε ότι η κουλτούρα  διαφορετικότητας και συμπερίληψης της εταιρείας μας, έχει θετικό αντίκτυπο στους ασθενείς, ως τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών μας.

Προς τους ασθενείς και τους πελάτες μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στην επιστημονική αριστεία και την επένδυση στη βιοφαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ακάλυπτων αναγκών των ασθενών με σοβαρά νοσήματα. Εφαρμόζουμε αυστηρά επιστημονικά πρότυπα, ώστε τα φάρμακά μας να δημιουργούν κλινικό όφελος για τους ασθενείς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες για τα προϊόντα μας να είναι έγκαιρα διαθέσιμες σε όλους. Επιδιώκουμε ενεργά τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη, υπερασπιζόμαστε πολιτικές που προάγουν την ισότητα στην υγεία και βοηθούμε τους οικονομικά ευάλωτους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται.

Προς τους εργαζομένους μας

Επιζητούμε τη διαφορετικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό μας και καλλιεργούμε μια κουλτούρα συμπερίληψης. Στις βασικές προτεραιότητές μας περιλαμβάνονται η υγεία, η ασφάλεια, η επαγγελματική εξέλιξη, η ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, καθώς και η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων μας. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίζουμε ότι οι συνάδελφοί μας θα έχουν ισότιμες ευκαιρίες για εξέλιξη και ανάπτυξη και να υποδεχόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό μας ανθρώπους που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των κοινοτήτων που υπηρετούμε.

Προς τους προμηθευτές μας

Πιστεύουμε στον θετικό οικονομικό αντίκτυπο που επιφέρει η συνεργασία με διαφορετικού υπόβαθρου προμηθευτές. Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν τη διαφορετικότητα των εργαζομένων μας και των κοινοτήτων όπου ζούμε και εργαζόμαστε.

Προς τους μετόχους μας

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε ισχυρές και βιώσιμες επιχειρηματικές επιδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.

Προς το περιβάλλον

Ενθαρρύνουμε την προστασία των φυσικών πόρων και προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των προϊόντων μας.