Η Αποστολή & η Δέσμευσή μας

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η διάθεση καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Η δέσμευσή μας

Στην Bristol-Myers Squibb Ελλάδας, η Δέσμευσή μας προς τους ασθενείς, τους εταίρους μας, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι να ενεργούμε υπέρ αυτού που πιστεύουμε: το ανεκτίμητο συστατικό του κάθε προϊόντος είναι η ακεραιότητα εκείνου που το κατασκευάζει. Λειτουργούμε με αποτελεσματικές, διοικητικές πρακτικές και αυστηρά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς. Επιδιώκουμε τη διαφάνεις και τον διάλογο με τους εταίρους μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Δεσμευόμαστε για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και προσπαθούμε να ενσταλλάξουμε αυτές τις αξίες στους συνεργάτες και προμηθευτές μας.

Προς τους ασθενείς και τους πελάτες μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στην επιστημονική αριστεία και την επένδυση στη βιοφαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ακάλυπτων ιατρικών αναγκών σε ασθενείς που πάσχουν απο σοβαρά νοσήματα. Εφαρμόζουμε τα αυστηρότερα επιστημονικά πρότυπα για την παραγωγή φαρμάκων που παρέχουν κλινικά και οικονομικά οφέλη και συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ασθενών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέσουμε εγκαίρως και σε ευρεία κλίμακα τα φάρμακά μας στην αγορά.

Προς τους εργαζομένους μας

Επιζητούμε τη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό μας και προωθούμε την κουλτούρα ενσωμάτωσης. Ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι η υγεία, η ασφάλεια, η επαγγελματική ανάπτυξη, η ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, καθώς και η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων μας.

Προς τους μετόχους μας

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να επιτύχουμε ισχυρές και βιώσιμες επιδόσεις και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.

Προς το περιβάλλον μας

Ενθαρρύνουμε την προστασία των φυσικών πόρων και αγωνιζόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας.