Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας

Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, βασικός σκοπός της οποίας είναι η αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Επενδύουμε δισεκατομμύρια στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), η οποία περιλαμβάνει την ανακάλυψη και διάθεση νέων φαρμάκων. Παρακάτω θα δείτε τη λίστα των προϊόντων μας στην Ελλάδα.

Παρακάτω θα δείτε τη λίστα των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία μας στην Ελλάδα.

BARACLUDE® (entecavir)
OPDIVO® (nivolumab)
ORENCIA® (abatacept)
REBLOZYL®(luspatercept-aamt)
REYATAZ® (atazanavir) 
SPRYCEL® (dasatinib)
YERVOY® (ipilimumab)
 

Τα φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).