Οικονομικές Καταστάσεις

Σχετικά με τη Bristol Myers Squibb στην Ελλάδα

Με παρουσία στην Ελλάδα που ανάγεται σε περισσότερο από 60 χρόνια, η Bristol Myers Squibb Ελλάδος συμβάλλει επί μακρόν στην υγεία και την οικονομία στην Ελλάδα. Στην Bristol Myers Squibb Ελλάδος, οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ασθενών για να καταπολεμήσουν σοβαρές νόσους. Η ομάδα μας αποσκοπεί στην παροχή καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στους ασθενείς που ζουν στην Ελλάδα. Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία μας ως ηγέτης στον τομέα της βιοφαρμακευτικής επιμετράται από το ρόλο που διαδραματίζουμε στις ζωές των ασθενών.

Οικονομικές Καταστάσεις