Οικονομικές Καταστάσεις

Σχετικά με τη Bristol-Myers Squibb στην Ελλάδα

 

Με παρουσία στην Ελλάδα που ανάγεται σε περισσότερο από 50 χρόνια, η Bristol-Myers Squibb Ελλάδος συμβάλλει επί μακρόν στην υγεία και την οικονομία στην Ελλάδα. Στην Bristol-Myers Squibb Ελλάδος, οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ασθενών για να καταπολεμήσουν σοβαρές νόσους. Η ομάδα μας αποσκοπεί στην παροχή καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στους ασθενείς που ζουν στην Ελλάδα. Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία μας ως ηγέτης στον τομέα της βιοφαρμακευτικής επιμετράται από το ρόλο που διαδραματίζουμε στις ζωές των ασθενών.