Kontakt

Nasza strona zawiera wiele przydatnych informacji z różnych obszarów. W przypadku zapytań ogólnych, jeśli informacje zawarte na stronie są niewystarczające, prosimy o kontakt.

Informacje i serwisy medyczne
Zyskaj dostęp do informacji i źródeł dla pracowników służby zdrowia.
Informacja medyczna
Aby zgłosić reklamację jakościową lub działanie niepożądane należy skontaktować się w następujący sposób:

Odwiedź naszą stronę międzynarodową, aby zgłosić działania niepożądane, wadę jakościową produktu lub zapytanie z zakresu informacji medycznej dla rynków lokalnych.

Zapraszamy na strony portalu dla lekarzy BMSPortal.pl. Znajdziesz tu najnowsze informacje z obszarów onkologii, immunologii i hematologii, a w nich materiały edukacyjne, publikacje, videocasty dedykowane uprawnionym pracownikom służby zdrowia, jak również kalendarz i linki do wydarzeń on-line.

Kontakt

Bristol Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Kapitał zakładowy: 30.000.000 PLN
NIP: 526-26-43-500
Regon: 015225500
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127998

 

Tel:  +48 22-260-6400
Fax: +48 22-260-6464
E-mail: kontakt.bmspoland@bms.com

 

Pytania dotyczące dostępności naszych produktów prosimy przesyłać na adres: orders.poland@bms.com 

Bristol Myers Squibb Services Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

 

Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN
NIP: 526-26-67-707
Regon: 015276638
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000138701

 

Tel: +48 22-260-6400
Fax: +48 22-260-6464
E-mail: kontakt.bmspoland@bms.com

Celgene Sp. z o.o.

 

Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
NIP: 1070010323 
Regon: 14132235500000 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000299642


Zgłaszanie wątpliwości dotyczących zgodności

Bristol Myers Squibb Integrity Line to telefoniczny i internetowy system poufnego raportowania, obsługiwany przez Navex Global.

466-PL-2100005