Kontakt

Nasza strona zawiera wiele przydatnych informacji z różnych obszarów. W przypadku zapytań ogólnych, jeśli informacje zawarte na stronie są niewystarczające, prosimy o kontakt.

Informacje i serwisy medyczne

Zyskaj dostęp do informacji i źródeł dla pracowników służby zdrowia.

Infolinia informacji medycznej

Aby zgłosić reklamację jakościową lub działanie niepożądane należy skontaktować się w następujący sposób:

E-mail: informacja.medyczna@bms.com

Odwiedź naszą stronę międzynarodową, aby zgłosić działania niepożądane, wadę jakościową produktu lub zapytanie z zakresu informacji medycznej dla rynków lokalnych.


KONTAKT

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Kapitał zakładowy: 30.000.000 PLN
NIP: 526-26-43-500
Regon: 015225500
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127998

 

Tel:  +48 22-260-6400
Fax: +48 22-260-6464
E-mail: kontakt.bmspoland@bms.com


Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

 

Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN
NIP: 526-26-67-707
Regon: 015276638
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000138701

 

Tel: +48 22-260-6400
Fax: +48 22-260-6464
E-mail: kontakt.bmspoland@bms.com

 

Pytania dotyczące dostępności naszych produktów prosimy przesyłać na kontakt.bmspoland@bms.com