Polityka prywatności – Bristol Myers Squibb

Ogólna Informacja BMS O Ochronie Danych Osobowych

Pracownicy ochrony zdrowia lub uczestnicy badania klinicznego bądź projektu badawczego BMS mogą uzyskać dostęp do naszych informacji poniżej: 

Informacja o ochronie danych osobowych dla pracowników służby zdrowia 

Informacja o ochronie danych osobowych dla pacjentów 

Nasze zobowiązanie


Firma Bristol Myers Squibb (BMS) przywiązuje wagę do prywatności użytkowników. Dla nas ochrona danych wykracza poza zwykłe przestrzeganie prawa. BMS dąży do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji, które uzyskuje na Państwa temat, w sposób zgodny z wartościami firmy, uczciwy, zapewniający integralność, sprawiedliwość i przejrzystość oraz przestrzegający wysokich standardów etycznych. Posiadamy zespół wewnętrzny, który sprawdza, w jaki sposób BMS uzyskuje dostęp do informacji na Państwa temat oraz gromadzi, wykorzystuje, udostępnia, przechowuje, przekazuje, usuwa i chroni takie informacje. W celu ochrony danych BMS stosuje uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa. Podczas dochodzenia swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem eudpo@bms.com lub w sposób opisany poniżej w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej Informacji.

Informacja BMS O Ochronie Danych Osobowych Dla Pracowników Ochrony Zdrowia

Osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia lub chcące zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat naszych ogólnych działań związanych z przetwarzaniem danych mogą uzyskać dostęp do naszej Ogólnej informacji o ochronie danych osobowych lub znaleźć te informacje tutaj: https://www.bms.com/pl/privacy-policy.html

Uczestnicy badania klinicznego lub projektu badawczego BMS mogą uzyskać dostęp do naszej Informacji o ochronie danych osobowych dla pacjentów lub znaleźć te informacje tutaj: https://www.bms.com/pl/privacy-policy.html#studypatient

Nasze zobowiązanie


Spółka Bristol Myers Squibb (BMS) przykłada wagę do ochrony danych użytkowników. Dla nas ochrona danych wykracza poza zwykłe przestrzeganie prawa. BMS dąży do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji, które uzyskuje na Państwa temat, w sposób zgodny z wartościami firmy, w tym wysokimi standardami etycznymi, uczciwy, zapewniający włączenie, sprawiedliwość i przejrzystość. Posiadamy w tym celu zespół wewnętrzny, który sprawdza, w jaki sposób BMS uzyskuje dostęp do informacji na Państwa temat oraz gromadzi, wykorzystuje, udostępnia, przechowuje, przekazuje, usuwa i chroni takie informacje. W celu ochrony Państwa danych BMS stosuje uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa. Podczas dochodzenia swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem eudpo@bms.com lub w sposób opisany poniżej w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej Informacji.

Informacja O Ochronie Danych I Prywatności Osób Uczestniczących W Badaniu Naukowym

W niniejszej Informacji podano szczegółowe wiadomości na temat przetwarzania danych osobowych osób, które firma Bristol Myers Squibb (BMS) przetwarza w badaniach klinicznych, badaniach obserwacyjnych i innych projektach badawczych.

466-PL-2100005