Transparentność

Kodeks przejrzystości EFPIA

Kodeks Przejrzystości (ang. Disclosure Code) Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. EFPIA) został zatwierdzony, co oznacza, że stowarzyszenia członkowskie są zobowiązane do przyjęcia postanowień odnoszących się do transparentności i włączenia ich do krajowych kodeksów postępowania przed 21 grudnia 2013 r. Kodeks Przejrzystości EFPIA ustanawia wytyczne dla członków dotyczące ujawniania pewnych płatności lub innych świadczeń przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia. Przykłady upublicznionych transakcji to między innymi grant dla organizacji ochrony zdrowia lub wynagrodzenie dla przedstawiciela zawodu medycznego za wystąpienie publiczne.

Jako firma członkowska EFPIA w pełni popieramy jej Kodeks Przejrzystości dotyczący upubliczniania płatności lub innych świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, z początkiem 2016 r.  zaczęliśmy upubliczniać płatności przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych wykonujących zawód na terytorium Europy oraz organizacji ochrony zdrowia z siedzibą na terytorium Europy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia współpracy naszej branży ze środowiskiem medycznym i w konsekwencji doprowadzi do zbudowania przekonania o jej pełnej zasadności.

W wszelkich pytań dotyczących transakcji upublicznionych przez firmę Bristol Myers Squibb skontaktuj się z nami pod numerem: +48 22 260 64 00 

Lub wyślij zapytanie na adres: mg-transparency_bms@bms.com

466-PL-2100005