Nasza misja

Naszą misją jest odkrywanie, opracowywanie oraz dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać poważne choroby. 

Nasze zobowiązania

Jesteśmy przekonani, że o wiarygodności producenta decydują jego honor i uczciwość. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z tą zasadą wobec pacjentów i klientów, pracowników, lokalnych społeczności, środowiska naturalnego, udziałowców firmy oraz innych zainteresowanych stron. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o efektywne zarządzanie i wysokie standardy etyczne. Nieustannie zabiegamy o przejrzystość relacji oraz otwarty dialog ze wszystkimi partnerami biznesowymi, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Bierzemy odpowiedzialność za zachowanie równowagi środowisk: ekonomicznego, społecznego i naturalnego. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów i dostawców. 

Wobec pacjentów i klientów

Zobowiązujemy się do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie oraz do inwestowania w badania i rozwój w dziedzinie biofarmacji. Naszym celem jest odpowiadanie na potrzeby zdrowotne pacjentów cierpiących na poważne choroby, poprzez dostarczanie innowacyjnych leków wysokiej jakości. Stosowanie metod naukowych o najwyższych standardach jakości przynosi korzyści kliniczne i ekonomiczne, owocując lekami, które przyczyniają się do przedłużenia lub poprawy jakości życia pacjentów. Zależy nam, aby informacja o oferowanych przez nas lekach była dostępna całemu środowisku medycznemu.

Wobec naszych pracowników

Tworzymy przyjazne środowisko dla zróżnicowanej grupy pracowników. Zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój kariery, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, sprawiedliwe traktowanie i szacunek okazywany naszym pracownikom to nasze priorytety.

Wobec naszych udziałowców

Dążymy do systematycznego osiągania dobrych wyników finansowych oraz budowania trwałej wartości dla akcjonariuszy.

Wobec środowiska naturalnego

Wspieramy i zachęcamy do ochrony naturalnych zasobów oraz dążymy do zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.