Nasze zasady


Nasi pracownicy
N

asze wartości i zasady leżą u podstaw każdej decyzji, którą podejmujemy i zobowiązują nas do działania według najwyższych standardów moralnych i etycznych. Jesteśmy przekonani, że o wiarygodności producenta decydują jego honor i uczciwość. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z tą zasadą.


ZASADY ETYKI

ZASADY ETYKI: Normy postępowania i etyki zawodowej BMS to dokument podsumowujący istotne zasady i procedury obowiązujące nas na co dzień w zakresie prawa, etyki i odpowiedzialności.

Zasady etyki to szczegółowy przewodnik, który pomaga naszym pracownikom lepiej zrozumieć nasze normy postępowania i wcielić je w życie. Właściwe zarządzanie korporacyjne jest warunkiem koniecznym w dobrze prosperującej firmie i daje gwarancję, że Bristol-Myers Squibb dba o najwyższe standardy moralne i etyczne na wszystkich obszarach swojej działalności.


Osoby trzecie

Zdajemy sobie sprawę, iż osoby trzecie również pełnią ważną rolę w naszej działalności. Dokładamy wszelkich wysiłków, aby podmioty, z którymi współpracujemy, przestrzegały wysokich standardów etycznych opisanych w dokumencie Normy postępowania i etyki zawodowej dla osób trzecich. Osoby trzecie zachęcamy do działalności w zgodzie z tymi standardami oraz do wdrożenia procesów i/lub systemów wspomagających prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami, wytycznymi oraz kodeksami dla branży farmaceutycznej. Szczegółowe wymagania dotyczące naszych Norm postępowania i etyki zawodowej wymienione są w umowach zawieranych z osobami trzecimi.