10 years Voka HC

RECONNECT, talent blijft, ook na kanker

08/09/22     

Wetende dat kanker iets heel specifieks in, lanceerde de Stichting tegen Kanker RECONNECT, een gratis online platform om human resources of andere managers te begeleiden in het reïntegratieproces van werknemers die gediagnosticeerd zijn met kanker.

Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen op beroepsleeftijd te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn 73 mensen per dag. Daarmee is kanker de derde oorzaak van langdurig ziekteverzuim, na geestelijke gezondheidsproblemen (zoals burn-out) en lichamelijke ziekten.

Werkhervatting speelt een essentiële rol in het gevoel van eigenwaarde van mensen met kanker en draagt bij tot het genezingsproces. Het is een belangrijk onderdeel van het herstel. Blijven werken of weer aan het werk gaan betekent een terugkeer naar normaliteit: werk biedt sociale contacten, financiële zekerheid, structuur en de mogelijkheid om opnieuw een sociaal en beroepsleven op te bouwen. Werk draagt dus bij tot een grotere levenskwaliteit tijdens en na kanker.

“Bristol Myers Squibb is trots dat we het Reconnect-project financieel kunnen ondersteunen. De moeilijkheden die mensen die aan kanker lijden of hebben geleden op het werk ondervinden, zijn nog onvoldoende bekend. Begeleiding van werkgevers en human resources is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle reïntegratie.”
Sabine De Beuf, Head of Corporate Affairs & Patient Advocacy Benelux.

Via Reconnect wil de Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers die vroeg of laat een werknemer met de diagnose kanker opnieuw mogen verwelkomen op de werkvloer: HR-managers, leidinggevenden, preventieadviseurs, etc. De Stichting tegen Kanker is zich bewust van het feit dat kanker iets heel specifieks is. Kanker is een dubbelzinnige ziekte, die in vele vormen voorkomt. Niet alleen ervaart iedereen de ziekte anders, maar iedereen stelt ook andere vragen afhankelijk van zijn of haar eigen levensloop en levensvisie.

“We zijn erg enthousiast dat we dit online platform vandaag gratis kunnen aanbieden. Hoe langer de arbeidsongeschiktheid, hoe moeilijker het is voor iemand met kanker om weer aan het werk te gaan. Via Reconnect wil de Stichting tegen Kanker haar expertise beschikbaar stellen aan alle werkgevers, zodat zij hun werknemers beter en succesvoller kunnen begeleiden bij de reïntegratie”
Brecht Gunst, Manager Expertise & Services bij Stichting Tegen Kanker.

NO-BE-2200124