Lääketurvallisuus


Haittavaikutukset / Tuotevalitukset

Valmisteidemme jatkuvalla turvallisuusseurannalla ja riskienhallintatoimilla pyrimme antamaan parhaan mahdollisen tiedon valmisteistamme potilaille, kuluttajille, terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkeviranomaisille. Lääketurvatoiminnalla pyrimme edistämään valmisteidemme oikeaa ja turvallista käyttöä.

Lääkeneuvontamme vastaa Bristol-Myers Squibbin valmisteita koskeviin kysymyksiin numerossa +358 9 2512 1244. Mikäli tarvitsette henkilökohtaista neuvontaa sairauksienne tai lääkityksenne osalta, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Näin teette haittavaikutus- tai tuotevalitusilmoituksen:

  • Haittavaikutusilmoituksen Bristol-Myers Squibbin valmisteista voi tehdä sähköpostitse medinfo.finland@bms.com tai puhelimitse +358 9 2512 1244. Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle osoitteessa www.fimea.fi.
  • Tuotevalituksen voi tehdä lähimpään apteekkiin tai sähköpostitse medinfo.finland@bms.com