Lääketurvallisuus

Haittavaikutukset / Tuotevalitukset

Valmisteidemme jatkuvalla turvallisuusseurannalla ja riskienhallintatoimilla pyrimme antamaan parhaan mahdollisen tiedon valmisteistamme potilaille, kuluttajille, terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkeviranomaisille. Lääketurvatoiminnalla pyrimme edistämään valmisteidemme oikeaa ja turvallista käyttöä.

Lääkeneuvontamme vastaa Bristol Myers Squibbin valmisteita koskeviin kysymyksiin numerossa +358 9 2512 1244. Mikäli tarvitsette henkilökohtaista neuvontaa sairauksienne tai lääkityksenne osalta, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Näin teette haittavaikutus- tai tuotevalitusilmoituksen:

  • Haittavaikutusilmoituksen Bristol Myers Squibbin valmisteista voi tehdä sähköpostitse medinfo.finland@bms.com tai puhelimitse +358 9 2512 1244. Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle osoitteessa www.fimea.fi.
  • Tuotevalituksen voi tehdä lähimpään apteekkiin tai sähköpostitse medinfo.finland@bms.com