Tuotetiedot

Olemme maailmanlaajuisesti toimiva biolääkeyritys, joka on keskittynyt auttamaan vakavaa tautia sairastavien potilaiden aiemmin täyttämättä jääneitä tarpeita. Olemme investoineet miljardeja tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, johon sisältyvät uusien lääkkeiden keksiminen ja kehittäminen.

Lääketieteellistä tietoa ja palveluita

Lääketieteellistä tietoa ja tietolähteitä terveydenhuollon ammattilaisille. Lääkeneuvontamme vastaa Bristol Myers Squibbin valmisteita koskeviin kysymyksiin numerossa +358 9 2512 1244. Mikäli tarvitsette henkilökohtaista neuvontaa sairauksienne tai lääkityksenne osalta, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Lääkeneuvonta

arkisin 8.15–16.15

Tuoteinformaatio sisältää eri lääkemuotojen valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet. Valmisteyhteenvedossa esitetään lääkkeen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä.

Lisätietoja lääkevalmisteistamme löytyy terapia-alueittain ryhmitellyistä valmisteyhteenvedoista ja pakkausselosteista.


NO-FI-2100006