Oikeudellinen huomautus

Sopimuksen hyväksyminen. Bristol Myers Squibbin verkkosivuston käyttöä ("Sivusto") määrittävät seuraavat käyttöehdot ("Käyttöehdot") sekä soveltuvat lait. Vierailemalla ja selaamalla Sivustoa hyväksyt ilman reunaehtoja nämä Käyttöehdot sekä sen, että ne ylittävät muut sinun ja Bristol Myers Squibbin väliset sopimukset ja ettei näillä sopimuksilla ole vaikutusta koskien Sivustolla vierailuasi ja sen käyttöäsi. Kaikki näissä Käyttöehdoissa tehdyt viittaukset "Bristol Myers Squibbiin" viittaavat kollektiivisesti Bristol Myers Squibb Companyyn ja sen kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tytäryhtiöihin sekä muihin siihen liittyviin yhtiöihin.

Käytön laajuus. Bristol Myers Squibb ylläpitää Sivustoa sinun henkilökohtaista tiedonhankintaasi, oppimista, ja viestintää varten. Voit selailla sivua rajoituksetta. Voit ladata Sivustolla esillä olevia aineistoja ainoastaan ei-kaupallista, henkilökohtaista käyttöä varten sillä ehdolla, että säilytät aineistossa olevat tekijänoikeus- ja omistussuhdetiedot. Et kuitenkaan voi jakaa, muokata, lähettää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai käyttää Sivuston sisältöä, teksti- ja kuvasisältö mukaan lukien, julkisessa tai kaupallisessa käyttötarkoituksessa ilman Bristol Myers Squibb Companyn kirjallista suostumusta. Ymmärrät, että Bristol Myers Squibb ei ole vastuussa siitä, että Sivuston sisältö olisi soveltuvaa tai saatavilla käyttöön Yhdysvaltain ulkopuolella, ja Sivuston käyttö sellaisilta alueilta, joissa Sivuston sisältö saattaa olla lainsäädännön vastaista tai sopimatonta, on kielletty. Sivuston käyttäminen muista sijainneista tapahtuu omalla vastuullasi, ja olet itse vastuussa siitä, että sisältö noudattaa paikallista, sovellettavaa lainsäädäntöä.

Ei lääketieteelistä neuvontaa. Sivusto ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa. Rajatuin poikkeuksin Bristol Myers Squibbin tuotteet ovat saatavilla vain rekisteröidyn terveysalan ammattilaisen kirjoittamalla reseptillä. Bristol Myers Squibb ei ole osallisena lääketieteellisen tai vastaavan ammatillisen palvelun tai neuvonnan tarjoamisessa, eikä Sivustoa ole tarkoitettu korvaamaan terveyspalveluiden tarjoajan lääketieteellisiä neuvoja. Mikäli haluat tai tarvitset tällaista neuvontaa, sinun tulee kääntyä lääkärin tai terveyspalveluiden tarjoajan puoleen.

Tuoteinformaatio. Tällä Sivustolla oleva informaatio on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille. Edellä mainitusta huolimatta Sivusto linkkeineen voi sisältää tietoa tuotteista, jotka voivat olla tai olla olematta saatavilla muissa maissa, alueilla tai maanosissa (Yhdysvallat mukaanlukien); jotka voivat olla saatavilla eri tavaramerkin alla eri maissa; ja jotka voivat eri maissa olla paikallisen hallintoviranomaisen hyväksymiä myytäväksi tai käytettäväksi eri indikaatioin tai rajoituksin. Mitään Sivustolla olevaa sisältöä ei tule tulkita mainonnaksi tai ostokehotukseksi minkään tuotteen tai palvelun osalta, tai sellaisen tuotteen tai palvelun käyttökehotukseksi, jota asuinmaasi, mukaan lukien Yhdysvaltojen, lainsäädäntö ei ole hyväksynyt. Saadaksesi tarkkaa tietoa yksittäisestä tuotteesta tutustu täydelliseen pakkausselosteeseen, jonka asuinmaasi toimivaltainen hallintoviranomainen on hyväksynyt. Sivustolla tarjolla olevat pakkausselosteet pohjaavat Yhdysvaltain merkintävaatimuksiin, eivätkä ne välttämättä täytä vaatimuksia, joita niille asetetaan Yhdsyvaltain ulkopuolella.

Tekijänoikeuden suoja. Kaikkeen aineistoon, jonka näet tai luet Sivustolla, tulee suhtautua tekijänoikeuden alaisena sisältönä, ellei tästä poikkeamisesta ole erikseen mainittu, eikä tällaista aineistoa voida käyttää muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja Sivuston tekstien mukaisesti ilman Bristol Myers Squibb Companyn kirjallista suostumusta. Bristol Myers Squibb ei esitä eikä vastaa siitä, että Sivustolla olevien aineistojen käyttösi ei voisi olla ristiriidassa sellaisten kolmansien osapuolten, joita Bristol Myers Squibb ei omista, tai jotka eivät ole siihen liitoksissa, oikeuksien kanssa.

Tavaramerkit. Tavaramerkit, kauppanimet, logot ja palvelumerkit (kollektiivisesti "Tavaramerkit"), jotka ovat esillä Sivustolla ovat Bristol Myers Squibbin ja muiden toimijoiden rekisteröimiä tai rekisteröimättömiä Tavaramerkkejä. Mitään Sivuston sisältöä ei tule pitää suorana tai epäsuorana lisenssin tai oikeuden myöntämisenä minkään Sivustolla esitetyn Tavaramerkin käyttämiseen ilman Bristol Myers Squibbin tai Tavaramerkin mahdollisesti omistaman kolmannen osapuolen kirjallista suostumusta. Tällä Sivustolla esitettyjen Tavaramerkkien sekä kaiken muun Sivuston sisällön käyttö, muutoin kuin näiden Käyttöehtojen mukaan, on kokonaan kielletty. Huomautamme lisäksi, että Bristol Myers Squibb tulee kaikissa tilanteissa puolustamaan immateriaalioikeuksiaan kaikin lain sallimin keinoin, mukaan lukien rikosoikeudelliset toimet.

Oikeuksien rajoitukset. Bristol Myers Squibb käyttää kohtuulliseksi katsottavia keinoja taatakseen Sivuston informaation täsmällisyyden ja ajanmukaisuuden, mutta ei ota vastuuta sisällön täsmällisyydestä. Bristol Myers Squibb ei vastaa millään tavalla mistään Sivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista. Edellä mainittua rajoittamatta, kaikki Sivustolla oleva tarjotaan sinulle "KUTEN ON", ILMAN VASTUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN, SALLITTUISTA KAUPALLISEN KÄYTÖN TAKUISTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Huomioi, että jotkin hallintoalueet eivät mahdollisesti salli edellä mainitun kaltaisia oikeuksien rajoituksia, joten jotkin edellä mainituista rajoituksista eivät ehkä koske sinua. Saat tietoa oikeuksien rajoittamista koskevista rajoituksista tai kielloista paikallisesta lainsäädännöstäsi.

Vastuun rajoitus. Sivustolle pääsy, sen käyttö ja selailu tapahtuvat omalla riskilläsi. Bristol Myers Squibb eikä mikään muu Sivuston luomiseen, tuottamiseen tai sinulle esille tarjoamiseen liittyvä taho ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta tai muusta vahingosta, jota sinulle aiheutuu Sivustolle pääsystä tai sen käytöstä. Bristol Myers Squibb ei ole vastuussa, eikä tule ottamaan vastuuta mistään vahingoista tai viruksista, jotka mahdollisesti saastuttavat tietokoneesi tai muun laitteistosi käyttäessäsi tai selatessasi Sivustoa tai ladatessasi mitä tahansa aineistoa, dataa, tekstiä tai kuvia Sivustolta.

Kielletyt lähetykset. Jotkin Sivuston alueet voivat antaa sinulle pääsyn verkkofoorumeihin sekä mahdollisuuden lähettää sähköpostia tai muutoin lähettää palautetta Bristol Myers Squibbille. Bristol Myers Squibb ei sponsoroi näitä foorumeita, ja samalla irtisanoutuu kaikesta vastuusta koskien kaikkea näiden foorumien sisältöä. Sinulla ei ole oikeutta julkaista tai lähettää laitonta, uhkailevaa, solvaavaa, irstasta, vihapuhetta sisältävää, pornografista tai muutoin epäasiallista sisältöä, eikä mitään muutakaan sisältöä, jonka voidaan katsoa olevan käytöstä tai kehottavan käytökseen, joka on rikos, rikkoo siviilioikeudellista vastuuta tai mitä tahansa muuta lakia. Lisäksi kielletään kaiken sellaisen informaation julkaisu tai lähettäminen, joka (a) loukkaa muiden oikeuksia tai loukkaa heidän yksityisyydensuojaansa tai julkaisuoikeuttaan, (b) on tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden suojaama, ilman erillistä kirjallista suostumusta ko. oikeuden haltijalta, (c) sisältää viruksen, bugin tai muun vahingollisen osan, tai jolla (d) rajoitetaan laittomasti toisen henkilön mahdollisuuksia kaupankäyntiin tai kilpailuun. Olet yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden loukkaamisesta aiheutuu, sekä kaikista vahingoista, joita sinun Sivustolla käymisestäsi tai sen käytöstäsi aiheutuu.

Käyttäjien lähettämät tiedot. Kaikki sähköisessä muodossa Sivustolle lähetettävä "henkilöitävissä oleva informaatio" kuuluu Sivuston Yksityisyydensuojakäytännön alle. Toisaalta, kaikki viestintä tai aineisto, jota lähetät Sivustolle sähköpostilla tai muussa muodossa, mukaan lukien kaikki data, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja vastaavat, tullaan käsittelemään ei-salattavana tietona, joka ei ole kenenkään omaisuutta. Samalla ymmärrät, että kaikkea lähettämääsi tai julkaisemaasi voidaan käyttää Bristol Myers Squibbin toimesta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: jäljentämiseen, edelleenjakamiseen, lähettämiseen, julkistamiseen, julkiseen esittämiseen ja julkaisemiseen. Tämän lisäksi Bristol Myers Squibb voi vapaasti käyttää kaikkia ideoita, konsepteja, tietotaitoa, prosesseja tai tekniikoita, joita olet Sivustolle lähettänyt mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: tuotteiden ja palveluiden kehitystyö, valmistaminen, markkinointi ja myyminen lähettämiäsi ideoita, konsepteja, tietotaitoa, prosesseja tai tekniikoita käyttäen.

Linkit muihin sivustoihin. Bristol Myers Squibb ei ole arvioinut kaikkia Sivustoon linkitettyjä muita sivustoja, eikä vastaa mistään Sivuston ulkopuolisten sivustojen sisällöistä tai Sivustoon ulkopuolelta linkitetyistä sivustoista. Oma linkittämisesi muihin Sivuston ulkopuolisiin sivuihin tai sivustoihin tapahtuu omalla vastuullasi. Linkittäessäsi toiseen sivustoon, sinun on käytävä läpi kyseisen uuden sivuston oikeudelliset ilmoitukset ja yksityisyydensuojakäytäntö. Ne voivat erota tätä Sivustoa koskevista vastaavista dokumenteista.

Sovellettava laki. Tämä sopimus ja sen noudattaminen on Amerikan Yhdysvaltojen New Jerseyn osavaltion lakien alaista, riippumatta mahdollisista ristiriidoista lain määräysten kanssa. Annat suostumuksesi ja sallit kaiken Sivustolle pääsystäsi ja Sivuston käytöstäsi johtuvista kysymyksistä ja ongelmista käytävän oikeuden tapahtua Amerikan Yhdysvaltojen New Jerseyn osavaltion Mercerin piirikunnassa tuomiovaltaisten osavaltion ja liittovaltion oikeusistuinten edessä. Sen mukaan, mitä soveltuva laki asiasta sallii, on kaikki vaateet ja toimenpiteet käynnistettävä kahden (2) vuoden kuluessa ne aiheuttaneesta päivästä.

Sopimuksen muokkaaminen. Bristol Myers Squibb voi milloin tahansa muuttaa näitä Sivustolle pääsyä ja sen käyttöä koskevia Käyttöehtoja. Kaikki näiden Käyttöehtojen muutokset julkaistaan Sivustolla. Kaikki muutokset ovat sinua sitovia, ja sinun tulee siksi perehtyä Sivustolla julkaistuihin Käyttöehtoihin säännöllisesti.