Oikeudellinen huomautus


Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, Y-tunnus 0107119-3.

Sopimuksen hyväksyminen.

Tämän verkkosivuston, sen aliverkko-osoitteiden ja/tai hakemistojen, sen sovellusten ja toimintojen ja kaikkiin niihin liittyvien tietojen tai viestinnän mukaan lukien sähköpostien (”sivuston”) avaaminen ja käyttäminen on seuraavien ehtojen, tietosuojakäytännön, lääketurvallisuuden ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten alaista. Kaikkien käyttäjien on luettava nämä käyttöehdot huolellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä avaa sivustoa.

Avaamalla sivuston ja selaamalla sitä vakuutat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi täysin, rajoituksitta ja varauksitta nämä ehdot sekä muut lausekkeet tai ohjeet, jotka Bristol-Myers Squibb mahdollisesti antaa sivuston avaamisen tai selaamisen yhteydessä. Lisäksi hyväksyt, että nämä ehdot korvaavat muut sinun ja Bristol-Myers Squibbin väliset sopimukset eivätkä nämä muut sopimukset päde tai vaikuta sivuston avaamiseen tai käyttämiseen.

Käyttöala.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab ylläpitää sivustoa antaakseen käyttäjälle yleisiä tietoja Bristol-Myers Squibbin ja/tai sen tytäryhtiöiden toiminnasta tai toimielimistä Suomessa. Suostut siihen, että et käytä sivustoa omien tai kolmansien osapuolien palveluiden ja/tai tuotteiden tarjoamiseen, mainontaan tai kaupalliseen toimintaan, joka liittyy suorasti tai epäsuorasti tällaisiin palveluihin tai tuotteisiin, tai muihin tarkoituksiin, jotka ovat laittomia, epämoraalisia tai yleisen järjestyksen tai näiden ehtojen vastaisia. 

Sivuston käyttäjien mielipiteet ja suositukset edustavat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä ja suosituksia eivätkä tarkoita sitä, että Bristol-Myers Squibb puoltaa tai suosittelee tiettyjä tuotteita tai palveluita. Voit selata sivustoa vapaasti. Voit ladata sivustolla näkyvää materiaalia vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön sillä ehdolla, että säilytät kaikki materiaaleihin sisältyvät tai sivustolla näkyvät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat lausekkeet. Et voi kuitenkaan kopioida, jakaa, muokata, välittää, käyttää tai lähettää uudelleen, linkittää tai käyttää sivuston sisältöä julkisiin ja/tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) tekstiä, valokuvia, grafiikkaa, taulukoita, kuvia, kuvakkeita, tekniikkaa, ohjelmistoja, audiovisuaalista sisältöä ja äänisisältöä, graafista suunnittelua, lähde- ja kohdekoodia, sähköpostiosoitteita ja linkkejä (jotka johtavat sivustoon ja/tai sen aliverkko-osoitteisiin ja/tai hakemistoihin) ilman Bristol-Myers Squibbiltä ennalta saatua kirjallista lupaa, jonka Bristol-Myers Squibb voi peruuttaa milloin tahansa luvan myöntämisen jälkeen.

Mahdollinen sivuston avaamiseen tai selaamiseen tarvittava käyttäjätunnus tai salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää. Mahdollisten käyttäjätunnusten tai salasanojen jakaminen tai niiden käytön mahdollistaminen muille on ehdottomasti kielletty. 

Kohdeyleisö ja -alue.

Bristol-Myers Squibb pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivustoa ja sen sisältöä käytetään soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mutta ei takaa, että sivuston tiedot ovat asianmukaisia tai käytettävissä muualla kuin Suomessa tai henkilöille, jotka eivät kuulu kohdeyleisöön sivuston kotisivulla annetun kuvauksen mukaisesti. Sivuston käyttö on kielletty, jos käyttäjä ei kuulu kohdeyleisöön ja/tai jos sivustoa käytetään alueilla, joilla sivuston sisältö saattaa olla laitonta tai epäsopivaa. Henkilöt, jotka käyttävät sivustoa muista paikoista, voivat tehdä niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa soveltuvien paikallisten lakien noudattamisesta. 

Ei lääketieteellisiä neuvoja.

Sivustolla ei anneta lääketieteellisiä neuvoja. Tässä sivustolla mahdollisesti kuvatut Bristol-Myers Squibbin valmisteet tai muut lääkevalmisteet voivat olla saatavissa vain lisensoidun terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä. Bristol-Myers Squibb ei tarjoa lääketieteellisiä tai vastaavia ammatillisia palveluita tai neuvoja, eivätkä tässä sivustolla annetut tiedot korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamia lääketieteellisiä neuvoja. Jos haluat tai tarvitset tällaisia palveluita tai neuvoja, ota pikaisesti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, älä käytä sivustoa ainoana lähteenä saadaksesi tietoja tietystä sairaudesta ja/tai sairauden havaitsemisesta, diagnosoimisesta, ennusteesta ja hoidosta. Vaikka tietoja voidaan päivittää ajoittain, käyttäjien on itsenäisesti tutustuttava sivustolla mainittujen lääkevalmisteiden virallisiin ja täydellisiin lääkemääräystietoihin viimeisimmän ja täyden tiedon saamiseksi.

Tekijänoikeussuoja.

Kaikki sivustolla näkemäsi tai lukemasi sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, ellei toisin ei ole kirjallisesti mainittu, eikä sisältöä saa käyttää ilman Bristol-Myers Squibbiltä ennalta saatua kirjallista lupaa muuten kuin näissä ehdoissa tai sivuston tekstissä määritetyllä tavalla. Bristol-Myers Squibb ei takaa, että sivustolla näkyvien materiaalien käyttö ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolien oikeuksia, joita Bristol-Myers Squibb ei omista tai jotka eivät ole sen tytäryhtiöitä. 

Tavaramerkit.

Sivustolla näkyvät tavaramerkit, kauppanimet, logot ja palvelumerkit (kollektiivisesti ”tavaramerkit”) ovat Bristol-Myers Squibbin, sen maailmanlaajuisten tytäryhtiöiden tai muiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään sivuston sisältöä ei saa tulkita siten, että siinä myönnettäisiin suorasti, epäsuorasti tai jollain muulla tavoin lupa tai oikeus käyttää jotakin sivustolla näkyvää tavaramerkkiä, elleivät Bristol-Myers Squibb tai sivustolla näkyvien tavaramerkkien mahdollisesti omistavat kolmannet osapuolet ole antaneet siihen ennalta kirjallista lupaa. Sivustolla näkyvien tavaramerkkien tai sivuston muun sisällön käyttö muutoin kuin näissä ehdoissa mainitulla tavalla on ehdottomasti kiellettyä. Huomioi myös, että Bristol-Myers Squibb valvoo ja puolustaa teollisuus- ja/tai immateriaalioikeuksiaan täydessä lain sallimassa laajuudessa ja asettaa tekijän tarvittaessa rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

Takuunrajoitus.

Vaikka Bristol-Myers Squibb pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään sivuston tiedot oikeina ja ajantasaisina (noudattamalla sisäisiä sisällöntarkistus- ja hyväksyntäprosesseja), se ei takaa niiden virheettömyyttä. Bristol-Myers Squibb ei ole vastuussa, siinä määrin kuin laki sen sallii, sivuston sisällön virheistä tai puutteista. Edellä mainittua rajoittamatta kaikki sivuston sisältö toimitetaan Sellaisenaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai konkludenttisia takuita mukaan luettuna, mutta näihin rajoittumatta, konkludenttiset takuut sisällön soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai siitä, että sisältö ei loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia.

Bristol-Myers Squibb ei ole vastuussa eikä sitä voida asettaa vastuuseen sivuston väärinkäytöstä, jos käyttö on näiden ehtojen, tietosuojakäytännön ja soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten vastaista. Käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa sivuston käytöstä.

Vastuunrajoitus.

Huolimatta siitä, että Bristol-Myers Squibb pyrkii kaikin toimenpitein ylläpitämään teknisesti korkeatasoista sivustoa, sivuston käyttäminen ja selaaminen on sinun vastuullasi. Bristol-Myers Squibb ja mikään muu sivuston luomiseen, tuottamiseen tai jakamiseen osallistuva osapuoli ei ole vastuussa sivuston avaamisesta tai käyttämisestä johtuvista suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistuksellisista vahingoista. Bristol-Myers Squibb ei ole vastuussa tietokoneesi tai muun omaisuuden vaurioista tai viruksista, jotka voivat saastuttaa tietokoneesi tai muun omaisuuden, jos ne johtuvat sivuston avaamisesta, käyttämisestä tai selaamisesta tai sivuston materiaalien, tietojen, tekstien tai kuvien lataamisesta, tai jos tekniset ongelmat ovat osittain tai kokonaan heikentäneet sivuston käytettävyyttä tai oikeaa toimintaa. 

Tietojen lähettäminen tai vaihtaminen.

Sivuston tietyillä alueilla voi olla mahdollista käyttää online-foorumeita, blogeja, chattitoimintoja tai sosiaalisia verkostoja, lähettää tai vaihtaa kommentteja, mielipiteitä, materiaaleja ja kaikentyyppisiä tietoja sekä lähettää sähköpostia tai antaa muuta palautetta Bristol-Myers Squibbille. Bristol-Myers Squibb ei puolla mitään näiden foorumeiden sisältöä eikä ole nimenomaisesti vastuussa niistä (käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa lähettämistään tiedoista, kommenteista, mielipiteistä ja/tai materiaaleista). Et voi lähettää tai millään tavalla välittää tai vaihtaa sivustolla kommentteja, mielipiteitä, tietoja tai materiaaleja, jotka ovat etiikan, moraalin tai yleisen järjestyksen vastaisia, laittomia, virheellisiä, epäreiluja, yksipuolisia, liioiteltuja, sopimattomia, epätarkkoja, uhkailevia, kunniaa loukkaavia, herjaavia, säädyttömiä, loukkaavia, pahennusta herättäviä, halventavia, epäsiveellisiä, provokatiivisia, pornografisia tai häpäiseviä, jotka voivat olla jollain tavalla väheksyviä tai jotka täyttävät sellaisen käyttäytymisen tunnuspiirteet tai yllyttävät sellaiseen käyttäytymiseen, joka voidaan katsoa rikokseksi, tai jotka johtavat siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkovat lakia tai soveltuvaa lääketeollisuuden sääntöä tai määräystä tai jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia toiminnon kohdeyleisölle. Lisäksi et saa lähettää tai millään tavalla välittää tai vaihtaa kommentteja, mielipiteitä, tietoja tai materiaaleja, jotka (a) loukkaavat muiden oikeuksia, yksityisyyttä tai julkaisuoikeuksia, (b) jotka on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkkioikeuksilla tai muilla omistusoikeuksilla, paitsi jos oikeudenomistaja on antanut siihen nimenomaisen kirjallisen luvan, (c) joissa on virus, ohjelmointivirhe tai muu haitallinen kohde tai (d) jotka saattavat laittomasti haitata muun henkilön elinkeinoa tai rajoittaa kilpailua salaisen yhteisymmärryksen takia. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien loukkaamisesta, tai mistä tahansa muusta haitasta, joka johtuu sivuston käytöstä. 

Edellä olevasta huolimatta Bristol-Myers Squibb pidättää oikeuden peruuttaa käyttäjien pääsyn mihin tahansa palveluun, jos sen tietoon tulee epäasiallista käyttöä (joksi katsotaan esimerkiksi laittoman, epämoraalisen tai yleisen järjestyksen vastaisen tai näiden ehtojen vastaisen sisällön lähettäminen tai käyttäminen, joka on tai voi olla haitallista yrityksen tai sen konsernin maineelle), ja lisäksi se pidättää oikeuden poistaa mainitun epäasiallisen sisällön.

Käyttäjän henkilötietojen lähettäminen.

Sähköisessä viestinnässä henkilötietoihin sovelletaan sivuston tietosuojakäytäntöä. Toisaalta kaikkea sivustoon sähköpostilla tai muulla tavoin lähetettävää viestejä tai materiaalia, joka ei sisällä henkilötietoja, kuten tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja muuta vastaavaa, käsitellään ei-luottamuksellisena ja omistusoikeudettomana. Lukuun ottamatta henkilötietoja, joihin sovelletaan mainitusti sivuston tietosuojakäytäntöä, Bristol-Myers Squibb tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää kaikkia välittämiäsi tai lähettämiäsi tietoja mihin tahansa tarkoitukseen mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kopioinnissa, näytteille asettamisessa, välityksessä, julkaisussa, radio- ja televisiolähetyksessä tai internetissä. Lisäksi Bristol-Myers Squibb voi vapaasti käyttää mitä tahansa ideoita, konsepteja, tietotaitoa, prosesseja tai tekniikoita, jotka mainitaan sivustoon lähettämissäsi viesteissä, mihin tahansa tarkoitukseen mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kehitystyöhön, valmistukseen, markkinointiin sekä tällaisiin ideoihin, konsepteihin, tietotaitoon, prosesseihin ja tekniikoihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Kaikkien lähettämiesi tietojen on oltava todenmukaisia (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tiedot, jotka täytetään sivuston lomakkeisiin). Olet vastuussa kaikkien lähetettyjen tietojen jatkuvasta päivityksestä. Olet kaikissa tapauksissa yksinomaan vastuussa kaikista lähettämistäsi virheellisistä tai epätarkoista tiedoista ja kaikista BMS:lle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista haitoista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat lähetetyistä tiedoista, kommenteista, mielipiteistä tai materiaaleista. 

Linkit muihin sivustoihin.

Linkit, jotka johtavat mihin tahansa muuhun verkkosivustoon, jota Bristol-Myers Squibb ei ylläpidä, on tarkoitettu ainoastaan sivuston käytön helpottamiseksi eivätkä tarkoita sitä, että Bristol-Myers Squibb puoltaa tai suosittelee tällaista kolmannen osapuolen verkkosivustoa tai sijaintia. Bristol-Myers Squibb ei pysty valvomaan sivustoonsa linkitettyjen kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisältöä tai ylläpitoa, eikä sitä voida asettaa vastuuseen tällaisesta sisällöstä tai ylläpidosta. Käyttäjän siirtyminen linkkien kautta sivuston ulkopuolisille sivuille tai muille sivustoille tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Varmista, että niiden sisältö soveltuu sinulle linkitettyjen verkkosivustojen määritetyn kohdeyleisön mukaisesti ja noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Kun siirryt linkin kautta toiselle sivustolle, muista lukea uuden sivuston käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Ne voivat erota tämän sivuston voimassa olevista ehdoista. 

Sovellettava laki.

Tähän sopimukseen ja sen täytäntöön sovelletaan Suomen lakeja ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Hyväksyt Suomessa sijaitsevien tuomioistuimien yksinomaisen toimivallan ja alistut sille kaikissa sivuston käyttöön ja tähän sopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja riita-asioissa. Soveltuvan lain sallimassa määrin sivuston avaamisesta tai käyttämisestä johtuvat korvausvaatimukset tai kanteen perusteet on esitettävä kolmen vuoden  kuluessa päivästä, jona tällainen korvausvaatimus tai kanne ilmeni tai kasvoi. 

Autenttinen teksti.

Tämä sopimus on laadittu suomen kielellä, ja osapuolet sopivat, että suomen kielellä tehty versio on voimassa, mikäli tämän asiakirjan käännökset eivät ole yhdenmukaisia. 

Sivuston kesto.

Soveltuvien lakien sallimassa määrin Bristol-Myers Squibb voi milloin tahansa muokata sivustoa ja sen sisältöä, toimintoja tai palveluja kokonaan tai osittain ja/tai väliaikaisesti tai pysyvästi keskeyttää tai poistaa ne kokonaan tai osittain. 

Sopimuksen muuttaminen.

Soveltuvien lakien sallimassa määrin Bristol-Myers Squibb voi milloin tahansa muuttaa tämän sivuston käyttöä koskevan sopimuksen ehtoja. Jos näitä käyttöehtoja muutetaan, muutetut ehdot lisätään sivustolle. Nämä muutokset ovat sitovia, ja siksi sinun on tarkistettava nämä ehdot säännöllisesti.