Horisontti

Horisontti on Bristol Myers Squibbin julkaisema asiakaslehti. Tarkoituksenamme on nostaa esiin ajankohtaisia suomalaiseen terveydenhuoltoon ja potilaiden hoitoon liittyviä teemoja ja herättää keskustelua.

Horisontti 2/2022
Horisontti 2/2022

Vuoden 2022 toisessa Horisontin numerossa tarkastelemme terveydenhuollon murrosta: mietimme sote-uudistuksen onnistumisen edellytyksiä ja etsimme laajemminkin muutoksen mahdollistajia.

Tervetuloa Horisontin lukijaksi!

Horisontti 1/2022
Horisontti 1/2022

Ensimmäinen uusi numero keskittyy tulevaisuuteen, terveyteen ja innovaatioihin Suomessa. Aiheina muun muassa innovaatiopolitiikka, miten meitä hoidetaan tulevaisuudessa, krooniset sairaudet ja uuden hoitoinnovaatiot, lääkkeen arvo yhteiskunnalle, alueelliset terveysalan innovaatiot ja niiden mahdollisuudet kuntien kasvulle.

Tervetuloa Horisontin lukijaksi!