Because there is more to do -raportit

Potilaiden, hoitajien, potilasryhmien ja terveydenhoidon ammattilaisten kuunteleminen

Because there is more to do -raporteissa esitellään Bristol Myers Squibbin kaikille avoimen kyselyn ja aloitteen tuloksia.

Vuoden 2020 lopussa käynnistimme kaksi kyselyä, joissa pyysimme palautetta terveyteen liittyvistä asioista ja siitä, millaisena ihmiset näkevät lääkeyritysten roolin potilaiden tukemisessa lääkkeiden tarjoamisen lisäksi. Kaikille avoimeen kyselyyn oli mahdollista vastata kahdeksassa Euroopan maasta. Deeper Dive 
-kyselyssä suomalaisia potilaita, hoitajia, potilasryhmiä ja terveydenhoidon ammattilaisia pyydettiin kertomaan mielipiteensä. Tutustu kyselyn tuloksiin Because there is more to do -raporteissa.


Lue eurooppalainen raportti – yleiskatsaus näkemyksiin kahdeksasta Euroopan maasta.
Suomen ”Deep Dive” – raportti – palaute potilailta, hoitajilta, potilasryhmiltä ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Tietoa aloitteesta

Uskomme, että perustehtäviemme eli lääkkeiden kehittämisen, valmistamisen ja toimittamisen lisäksi meidän olisi tehtävä enemmän myös potilaiden paremman elämän puolesta. Se tapahtuu parhaiten yhteistyössä eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

BMS Talks -keskusteluita

Työntekijämme vastaavat lyhyissä videoissa potilaiden, hoitajien, potilasryhmien, terveydenhoidon ammattilaisten ja yleisesti ihmisten antamaan palautteeseen.

”Because there is more to do” -virtuaalikokous

Järjestimme 30. syyskuuta virtuaalisen huippukokouksen kahdeksassa Euroopan maassa keskustellaksemme johtavien asiantuntijoiden kanssa "Because there is more to do” -kyselymme päätuloksista, jotka kertoivat, että potilaat tarvitsevat enemmän henkistä ja emotionaalista tukea hoitopolkunsa varrella.