Läpinäkyvyys

Avointa yhteistyötä

Uskomme, että avoin ympäristö auttaa rakentamaan perustan luottamukselle ja kunnioitukselle työtovereidemme, terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden, osakkeenomistajien ja kansalaisten keskuudessa. Saatavilla oleva tieto on tärkeää, koska jatkamme liiketoimintaamme tiukimpien standardien mukaisesti ja noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

Keskitymme horjumatta missioomme ja otamme vastuumme läpinäkyvyydestä vakavasti. Raportointi kestävästä kehityksestä on selkeä esimerkki alueesta, jossa voimme jatkaa työtämme läpinäkyvyyden lisäämiseksi, sitä mukaa kun osoitamme edistystä Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2020 -ohjelmassamme (U.S. Corporate -sivustollamme).

Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa. Tämä yhteistyö on tärkeää uusien lääkeinnovaatioiden ja terveydenhoidon kehittämisessä. Usein kyse on siitä, että lääkeyritykset haluavat saattaa uusimman lääkehoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta koskevan tiedon terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotta he voivat hoitaa potilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Lääketehtaille on laissa asetettu velvollisuus varmistaa, että niidenvalmistamia tuotteita käytetään oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Teemme yhteistyötä joidenkin Suomen merkittävimpien lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Heidän perinpohjainen tietämyksensä, asiantuntemuksensa ja käsityksensä tietystä sairaus- tai hoitoalueesta auttaa varmistamaan, että lääkkeemme täyttävät potilaiden tarpeet, mikä puolestaan auttaa potilaita voittamaan vakavia sairauksia.

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.