Tehtävämme, visiomme, arvomme ja sitoumuksemme

Tehtävämme

Tehtävämme on löytää, kehittää ja toimittaa innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaitamme voittamaan vakavia sairauksia.

Visiomme

Visiomme on olla maailman johtava biolääkeyhtiö, joka muuttaa potilaiden elämää tieteen avulla.

Arvomme

TINKIMÄTTÖMYYS

Eettisyys, tinkimättömyys ja laatu ohjaavat kaikkea tekemistämme potilaidemme, asiakkaidemme ja kollegoidemme hyväksi.

NOPEUS

Toimimme nopeasti ja laadukkaasti, jotta potilaat saavat kaipaamansa avun mahdollisimman nopeasti.

LUOTETTAVUUS

Bristol Myers Squibbin menestys on yhteinen pyrkimyksemme, samoin läpinäkyvyys ja sitoumuksiemme täyttäminen.

INNOVATIIVISUUS

Tavoitteenamme on kehittää käänteentekeviä ja rohkeita ratkaisuja potilaillemme.

INTOHIMO

Olemme omistautuneet oppimiselle ja huippuosaamiselle, jotta pystyisimme tuottamaan työssämme poikkeuksellisia tuloksia.

INKLUSIIVISUUS

Arvostamme monimuotoisuutta ja vaalimme ympäristöä, jossa kaikki voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.


Sitoumuksemme

Lupaamme potilaillemme ja asiakkaillemme, työntekijöillemme, kansainvälisille yhteisöille, osakkeenomistajillemme, ympäristölle ja muille sidosryhmillemme toimia uskomuksemme mukaan: jokaisen tuotteemme korvaamaton ainesosa on sen valmistajan tinkimättömyys.
Hallintomme on tehokasta ja toimimme korkeiden eettisten normien mukaan. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän tarpeitaan. Suhtaudumme vakavasti taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin vastuullisuussitoumuksiimme, ja odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme.
Vastuullisena yrityskansalaisena pyrimme jatkuvasti kehittämään niiden yhteisöjen hyvinvointia, joissa elämme, työskentelemme ja palvelemme. Tuemme terveydellistä tasa-arvoa ympäri maailman ja pyrimme edistämään vakavista sairauksista kärsineiden ihmisten terveyttä. Uskomme monimuotoisen ja inklusiivisen työkulttuurimme johtavan parempiin tuloksiin kaikille potilaillemme, ja tavoittelemme monimuotoisuutta kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. 

Potilaillemme ja asiakkaillemme

Sitoudumme tieteelliseen huippuosaamiseen ja investoimaan biolääketieteelliseen tutkimukseen ja kehitystyöhön tarjotaksemme innovatiivisia, korkealaatuisia lääkkeitä, jotka vastaavat vakavia sairauksia sairastavien ihmisten tarpeisiin. Perusteellisen tutkimustyön avulla olemme saavuttaneet kliinistä ja taloudellista yhteiskunnallista hyötyä lääkkeillä, jotka parantavat potilaiden elämää.
Pyrimme siihen, että tietoa kaupallisista lääkkeistämme on saatavilla laajasti ja helposti. Pyrimme aktiivisesti parantamaan hoidon saatavuutta ja tukemaan politiikkaa, joka edistää terveydellistä tasa-arvoa sekä auttamaan heikommassa asemassa olevia potilaita saamaan lääkkeitä, joita he tarvitsevat.

Työntekijöillemme

Monipuolinen ja inklusiivinen työkulttuurimme on voimavaramme. Työntekijöidemme terveys, turvallisuus, ammatillinen kehittyminen, työ- ja vapaa-ajan tasapaino sekä oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Sitoudumme varmistamaan, että kollegoillamme on mahdollisuuksia kehittyä ja edetä. Työyhteisömme heijastelee ympäristömme ja potilaidemme muuttuvaa monimuotoisuutta.

Tavarantoimittajillemme

Me uskomme tavarantoimittajiemme monipuolisuudella olevan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Olemme sitoutuneet työskentelemään tavarantoimittajien kanssa, jotka edustavat samaa monimuotoisuutta kuin työntekijämme ja yhteisöt, joissa elämme ja työskentelemme.

Osakkeenomistajillemme

Pyrimme tuottamaan jatkuvaa, vahvaa tulosta ja arvoa osakkeenomistajille.

Ympäristöllemme

Haluamme edistää luonnonvarojen säilymistä sekä minimoida toimintamme ja tuotteidemme kuormituksen ympäristölle.


NO-FI-2100006