'Because there is more to do -raportit'

Tervetuloa tutustumaan Because there is more to do -aloitteeseen, joka on Bristol Myers Squibbin yhteiskuntaan ja sidosryhmiin sitoutumiseen liittyvä aloite.

because there is more to do

'Because there is more to do' on aloite, joka aloitettiin vuoden 2020 lopulla.
Se on avoin kutsu ajatusten jakamiseen ihmisille Suomessa ja seitsemässä muussa Euroopan maassa.

Kysyimme ihmisiltä heidän mielipiteitään BMS:stä ja lääkeyhtiöistä ylipäätään. Kysyimme, mitä tarpeita emme ole vielä täyttäneet ja mitä lääkeyhtiöt voisivat tehdä vielä enemmän tukeakseen potilaita heidän hoitopoluillaan ja myötävaikuttaakseen yhteiskuntaan.

Halusimme erityisesti ymmärtää, mitä muita rooleja lääkeyhtiöillä voi ihmisten mielestä olla - innovatiivisten lääkkeiden kehittämisen ja toimittamisen lisäksi.


Ihmiset jakoivat runsasta ja monipuolista palautetta kahdessa kyselyssämme, jotka olivat avoimia suurelle yleisölle ja potilas- sekä terveydenhoidon ammattilaisten yhteisöille Suomessa.

Nämä havainnot esitellään tällä sivulla Euroopan ja Suomen raporteissa, jotka analysoivat potilaiden ja ammattilaisten näkemyksiä.

Miksi tämä aloite?

  • Uskomme, että perustehtäviemme eli lääkkeiden kehittämisen, valmistamisen ja toimittamisen lisäksi meidän olisi tehtävä enemmän myös potilaiden paremman elämän puolesta. Se tapahtuu parhaiten yhteistyössä eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
  • Haluamme jakaa antamaanne palautetta avoimesti näiden yhteenvetoraporttien välityksellä, ja ennen kaikkea vastata palautteeseenne.
  • Tämä tapahtuu terveydenhoitoalan vuoropuhelun, keskusteluiden ja yhteisten työpajojen avulla, joiden kautta luomme yhdessä uusia paikallisia potilas- ja yhteisöohjelmia Suomessa. Yhdessä voimme vaikuttaa.

Toivottavasti havainnot olivat mielestänne kiinnostavia ja odotatte mielenkiinnolla niiden jatkotyöstämistä yhdessä.


reports
Uusia oivalluksia kahdesta raportista

Eurooppalainen raportti esittelee näkemyksiä kahdeksasta maasta: Deep Dive -raportti sisältää palautetta potilailta, hoitajilta, potilasryhmiltä ja terveydenhoidon ammattilaisilta.

reports
BMS Talks -keskusteluita

Työntekijämme vastaavat lyhyissä videoissa potilaiden, hoitajien, potilasryhmien, terveydenhoidon ammattilaisten ja yleisesti ihmisten antamaan palautteeseen.

”Because there is more to do” -virtuaalikokous

Järjestimme 30. syyskuuta virtuaalisen huippukokouksen kahdeksassa Euroopan maassa keskustellaksemme johtavien asiantuntijoiden kanssa "Because there is more to do” -kyselymme päätuloksista, jotka kertoivat, että potilaat tarvitsevat enemmän henkistä ja emotionaalista tukea hoitopolkunsa varrella.