Suomen raportti

Because there is more to do

Bristol Myers Squibbin missio on kehittää, valmistaa ja tuoda markkinoille innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita voittamaan vaikeat sairaudet. Uskomme kuitenkin vahvasti, että innovatiivisten lääkkeiden toimittamisen lisäksi voisimme tehdä vieläkin enemmän potilaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Tämän ajatuksen innoittamana käynnistimme Because there is more to do -aloitteen.

 

Oheisessa raportissa käydään läpi suomalaisille potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille tehdyn kyselyn tuloksia.* Toteutimme myös kaikille avoimen kyselyn**, johon oli mahdollista vastata kahdeksassa Euroopan maassa.

 

 

Keskeisimmät potilaan hoitopolkuun liittyvät tarpeet Suomessa

Potilaan matkaan liittyy monenlaisia, yksilöllisistä olosuhteista ja sairauksista riippuvia tarpeita. Suomalaisten potilaiden, hoitajien, potilasryhmien ja lääkärien mielestä kaikkein keskeisimmät tarpeet potilaan matkalla liittyvät seuraaviin osa-alueisiin.

Übersicht
test
test
test
test
test
test

Miten voisimme tukea potilaita, hoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia Suomessa?

Potilaat, hoitajat, potilasryhmät ja lääkärit Suomessa tunnistivat tarpeita, joiden täyttäminen parantaisi potilaan kokemusta sairautensa matkan varrella. 

 

test
test
test
test
test

Mitä seuraavaksi?

Kysely toimi avauksena syvemmälle yhteistyölle potilasryhmien ja terveydenhuoltoyhteisön kanssa Suomessa. Seuraavaksi selvitämme, millaisilla kumppanuuksilla, uusilla aloitteilla ja toimintamalleilla voisimme vastata kyselyssä ilmenneisiin tarpeisiin.


* Potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille Suomessa tehty kysely toteutettiin anonyymeinä verkkokyselyinä, joista toiseen vastasi 93 perusterveydenhuollon lääkäriä, kardiologia ja onkologia ja toiseen 30 syöpää tai eteisvärinää sairastavaa potilasta ja näitä sairastavien potilaiden hoitajaa. Lisäksi teimme syventävää kvalitatiivista tutkimusta potilasryhmissä.

** Kaikille avoimeen kyselyyn tuli vastauksia Itävallasta, Belgiasta, Tanskasta, Suomesta, Alankomaista, Norjasta, Sveitsistä ja Ruotsista.


Tietoa aloitteesta

Uskomme, että perustehtäviemme eli lääkkeiden kehittämisen, valmistamisen ja toimittamisen lisäksi meidän olisi tehtävä enemmän myös potilaiden paremman elämän puolesta. Se tapahtuu parhaiten yhteistyössä eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

BMS Talks -keskusteluita

Työntekijämme vastaavat lyhyissä videoissa potilaiden, hoitajien, potilasryhmien, terveydenhoidon ammattilaisten ja yleisesti ihmisten antamaan palautteeseen.

”Because there is more to do” -virtuaalikokous

Järjestimme 30. syyskuuta virtuaalisen huippukokouksen kahdeksassa Euroopan maassa keskustellaksemme johtavien asiantuntijoiden kanssa "Because there is more to do” -kyselymme päätuloksista, jotka kertoivat, että potilaat tarvitsevat enemmän henkistä ja emotionaalista tukea hoitopolkunsa varrella.