Suomen raportti

Because there is more to do

Bristol Myers Squibbin missio on kehittää, valmistaa ja tuoda markkinoille innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita voittamaan vaikeat sairaudet. Uskomme kuitenkin vahvasti, että innovatiivisten lääkkeiden toimittamisen lisäksi voisimme tehdä vieläkin enemmän potilaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Tämän ajatuksen innoittamana käynnistimme Because there is more to do -aloitteen.

 

Oheisessa raportissa käydään läpi suomalaisille potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille tehdyn kyselyn tuloksia.* Toteutimme myös kaikille avoimen kyselyn**, johon oli mahdollista vastata kahdeksassa Euroopan maassa.

 

 

Keskeisimmät potilaan hoitopolkuun liittyvät tarpeet Suomessa

Potilaan matkaan liittyy monenlaisia, yksilöllisistä olosuhteista ja sairauksista riippuvia tarpeita. Suomalaisten potilaiden, hoitajien, potilasryhmien ja lääkärien mielestä kaikkein keskeisimmät tarpeet potilaan matkalla liittyvät seuraaviin osa-alueisiin.

Übersicht
test

Oireiden tiedostaminen
Ensioireiden tunnistaminen, ennaltaehkäisyn tukeminen ja valistus

test

Diagnoosi
Diagnosoinnissa avustaminen

Potilaiden tiedon lisääminen omasta sairaudestaan

test

Hoitosuunnitelma
Innovatiivisten hoitojen saatavuuden varmistaminen

test

Seuranta
Hoitojen haittavaikutusten hallinnassa auttaminen

test

Arki
Sairastamisen taloudellisen taakan kanssa pärjääminen 

Sairauteen sopeutumisessa auttaminen

Potilaiden tukeminen arjessa

test

Oireiden tiedostaminen / Diagnoosi / Hoitosuunnitelma / Seuranta / Arki
Potilaiden ja heidän omaistensa tukeminen sairauden psyykkisissä seurauksissa  

Potilasta kohti käytettävän ajan lisääminen 


Miten voisimme tukea potilaita, hoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia Suomessa?

Potilaat, hoitajat, potilasryhmät ja lääkärit Suomessa tunnistivat tarpeita, joiden täyttäminen parantaisi potilaan kokemusta sairautensa matkan varrella. 

 

test

Oireiden tiedostaminen / Diagnoosi
Sairauksien seulonta / ennaltaehkäisyohjelmat
Sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvä valistus ja seulonnat

test

Diagnoosi  / Hoitosuunnitelma
Potilastuki
Mahdollinen yhteistyö terveydenhuoltoyhteisön kanssa potilaan tueksi tarkoitettujen työkalujen ja ohjelmien kehittämisessä tai käytännön tuessa

test

Diagnoosi  / Hoitosuunnitelma / Seuranta / Arki
Potilaiden tukeminen sairastamisen taloudellisen taakan kanssa pärjäämisessä

Henkinen tuki
Henkisen tuen järjestäminen potilaille, hoitajille ja perheenjäsenille  

test

Hoitosuunnitelma / Seuranta / Arki
Tiedon lisääminen
Tiedon saatavuuden parantaminen ja potilaiden tiedon lisääminen omasta sairaudestaan, hoitovaihtoehdoista ja niiden haittavaikutuksista

Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden väliset kontaktit verkossa tai kasvotusten
Tukea mahdollisesti myös potilaiden psyykkisistä tarpeista huolehtimisessa ja valistuksessa

test

Seuranta / Arki
Potilaiden väliset kontaktit verkossa tai kasvotusten


Mitä seuraavaksi?

Kysely toimi avauksena syvemmälle yhteistyölle potilasryhmien ja terveydenhuoltoyhteisön kanssa Suomessa. Seuraavaksi selvitämme, millaisilla kumppanuuksilla, uusilla aloitteilla ja toimintamalleilla voisimme vastata kyselyssä ilmenneisiin tarpeisiin.


* Potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille Suomessa tehty kysely toteutettiin anonyymeinä verkkokyselyinä, joista toiseen vastasi 93 perusterveydenhuollon lääkäriä, kardiologia ja onkologia ja toiseen 30 syöpää tai eteisvärinää sairastavaa potilasta ja näitä sairastavien potilaiden hoitajaa. Lisäksi teimme syventävää kvalitatiivista tutkimusta potilasryhmissä.

** Kaikille avoimeen kyselyyn tuli vastauksia Itävallasta, Belgiasta, Tanskasta, Suomesta, Alankomaista, Norjasta, Sveitsistä ja Ruotsista.


Tietoa aloitteesta

Uskomme, että perustehtäviemme eli lääkkeiden kehittämisen, valmistamisen ja toimittamisen lisäksi meidän olisi tehtävä enemmän myös potilaiden paremman elämän puolesta. Se tapahtuu parhaiten yhteistyössä eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

BMS Talks -keskusteluita

Työntekijämme vastaavat lyhyissä videoissa potilaiden, hoitajien, potilasryhmien, terveydenhoidon ammattilaisten ja yleisesti ihmisten antamaan palautteeseen.

”Because there is more to do” -virtuaalikokous

Järjestimme 30. syyskuuta virtuaalisen huippukokouksen kahdeksassa Euroopan maassa keskustellaksemme johtavien asiantuntijoiden kanssa "Because there is more to do” -kyselymme päätuloksista, jotka kertoivat, että potilaat tarvitsevat enemmän henkistä ja emotionaalista tukea hoitopolkunsa varrella.