Horisontti-extra

Horistontti-lehden extra-artikkelit keskittyvät mielenkiintoisiin tieteen, tuotekehityksen, innovaation ja terveydenhuollon aiheisiin.

Parempien lääkkeiden kehitys lapsipotilaille on arvovalinta
Parempien lääkkeiden kehitys lapsipotilaille on arvovalinta

Lasten kliinisiin lääketutkimuksiin liittyy osittain samat, osittain erilaiset haasteet kuin aikuisten lääkekehitykseen. Lapsipotilaiden lääketutkimuksien kompastuskiviä on pyritty EU:ssa taklaamaan vuonna 2007 asetetulla lastenlääkeasetuksella ja sen myötä perustetuilla kansallisilla ja EU-tason tutkimusverkostoilla.

NO-FI-2200021