Ilman yhteistyötä ei synny lääketieteellistä tutkimusta

Kumppanuudet ovat syvällä Bristol Myers Squibbin (BMS) DNA:ssa. Visiomme muuttaa potilaiden elämää tieteen avulla ei toteudu, jos toimimme yksin. Jotta voimme muokata tulevaisuuden terveydenhoitoa – alkaen lääketutkimuksista ja uusien lääkkeiden kehittämisestä - meidän on työskenneltävä käsi kädessä kumppaniemme kanssa.

Hero image

Kaikki Pohjoismaat pyrkivät biotieteiden kansainväliseen kärkeen. Laajemmassa terveydenhuollon ekosysteemissä se edistää suotuisaa ympäristöä, jossa korkeakoulut, lääke- ja biotekniikkayritykset sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja instituutiot voivat työskennellä yhdessä lääketieteellisten tarpeiden täyttämiseksi ja uusien innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseksi. 
 

“Pohjoismaisessa terveydenhuollon ekosysteemissä jaamme saman päämäärän: Pohjoismaiden on oltava eturintamassa tutkimus- ja kehitystyössä. Siitä syystä keskinäinen yhteistyömme on niin merkityksellistä ja vaikuttavaa. Ensisijainen tavoitteemme on muuttaa potilaiden elämää uusien lääkkeiden avulla”, sanoo BMS:n Pohjoismaiden lääketieteellinen johtaja Anna Åleskog.

Kiinnostaako yhteistyö BMS:n kanssa?

Ota yhteyttä

Kumppanuudet viitoittavat tietä täsmälääkkeille Pohjoismaissa

Myöhäisen vaiheen tutkimus ja kliiniset kokeet ovat tärkeitä BMS:lle Pohjoismaissa. Yksi hoitoja tulevaisuudessa muovaava alue on täsmälääkkeet, joiden parissa teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppaniemme kanssa. Näin tuomme tehokkaasti uusia läpimurtolääkkeitä Pohjoismaiden markkinoille.
 

“Monialaiset tiimimme tekevät yhteistyötä akateemisten - ja terveydenhuollon instituutioiden kanssa hyödyntääksemme koko potentiaalin tutkimustyössämme ja innovatiivisten lääkkeiden kehityksessä. Tämä on tärkeää myös täsmälääkkeiden kohdalla, sillä ne edustavat paradigman muutosta kohti yksilöllisempää hoitoa”, sanoo Anna Åleskog.
 

Vuodesta 2022 BMS on tehnyt yhteistyötä onkologian ja hematologian aloilla Karoliinisen yliopistosairaalan kanssa Ruotsissa. Tavoitteena on tutkia syöpien täsmälääketiedettä ja yksilöllisiä hoitoja. Kumppanuus on osa eurooppalaista tutkimusfoorumia nimeltä Global Expert Centers Initiative (GECI), nykyään International Scientific Collaboration (ISC). Siinä on mukana tällä hetkellä yli 20 tieteellistä instituutiota ja yliopistoa yli 10 maasta, ja Karoliininen yliopistosairaala on ensimmäinen jäseninstituutio Pohjoismaista.
 

Täsmälääketiede on myös tärkeä tutkimusalue Norjassa. Vuodesta 2020 BMS on ollut vahvasti mukana yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä toteutetussa CONNECT-ohjelmassa, jonka tarkoituksena on edistää täsmälääkkeiden käyttöä syövänhoidossa Norjassa. Yhdessä muiden lääkeyritysten ja julkisen puolen sidosryhmien kanssa, tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja diagnostiikan ja innovatiivisten lääkkeiden jalkauttamiseen, tutkia erilaisia korvaustapoja ja perustaa syöpäbiomarkkerirekisteri. Nykyään olemme myös osa CONNECTin hallitusta.


Merkittäviä löytöjä massadatan avulla

Suomessa BMS on mukana maailman johtavassa geenitutkimushankkeessa, FinnGenissa. Vuodesta 2017 FinnGen on rakentanut tutkimusresurssia, joka yhdistää puolen miljoonan suomalaisen genomitiedot ja vuosikymmenten kansalliset terveysrekisteritiedot. Vuonna 2023 käynnistyi hankkeen toinen vaihe, jossa keskitytään tutkimaan sairauksien mekanismeja ja etenemistä uusien lääkkeiden kehittämisen nopeuttamiseksi. Helsingin yliopiston johtamassa tutkimusryhmässä on mukana 15 akateemista yksikköä ja 12 lääkeyritystä.
 

Lääketieteellisiin tarpeisiin vastataan tänä päivänä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä johtuu mm. teknologian kehityksestä sekä mahdollisuudesta analysoida massadataa. BMS:lla on maailmanluokan osaajia biologiassa, laskennassa ja translaatiossa, jotka tukevat tutkijoiden työtä maailman suurimpien tietokantojen analysoinnissa. Tuomme oppimme kumppanuuksiimme, kuten ISC:hen, jotta kliinisiä tutkimuksia voitaisiin tehdä nyt ja tulevaisuudessa entistäkin paremmin.

Anna Åleskogin mukaan Pohjoismailla on hallussaan ennennäkemättömän paljon reaalimaailman tietoa (real-world data, RDW), ja kiitos ainutlaatuisen, kaikkia kansalaisia koskettavan tunnistenumerojärjestelmän, potilailla on poikkeuksellisen pitkä seuranta-aika.
 

”Reaalimaailman tieto tarjoaa erinomaisen pohjan tutkimukselle ja innovaatiotyölle. Sen kautta saatava tieto on yhä tärkeämpää terveydenhuollolle, korkeakouluille ja biotieteiden alalle Pohjoismaissa. Sen avulla voimme ymmärtää paremmin sairauksia ja potilasryhmiä, tunnistaa mahdollisia biomarkkereita ja arvioida uuden lääkkeen hoitovastetta ja tehoa kliinisessä käytössä”, sanoo Anna Åleskog.


Tuemme seuraavan sukupolven yrittäjyyttä

Sen lisäksi, että BMS toimii yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa jo olemassa olevan tutkimuksen edistämiseksi, haluamme olla mukana tukemassa seuraavan sukupolven biotieteiden yrittäjiä. Yksi hyvä esimerkki tästä on tukemme Tanskan yrittäjien säätiölle, joka tekee tärkeää työtä yrittäjyyden ja innovoinnin edistämiseksi Tanskan eri koulutusasteilla – aina peruskoulusta tohtorintutkintoon asti. Olemme yksi tuomareista vuosittaisessa yrittäjyyskilpailussa ja lisäksi sponsoroimme useita mikroapurahoja, joilla tuetaan start up -yrityksiä. Viime kädessä tavoite on edistää yrittäjämäistä ajattelutapaa jo nuoresta iästä lähtien. Siten voi syntyä uusia uraauurtavia biotekniikka- ja lääkealan start up -yrityksiä, joiden kanssa BMS voi yhteistyössä vaikuttaa myönteisesti potilaiden elämään.
 

Maailmanlaajuisena lääkeyhtiönä BMS:lla on käytössään huippuluokan resursseja, joita muut biotekniikkayritykset voivat hyödyntää innovaatioidensa nopeuttamiseksi. Yhteistyöllä, liiketoiminnan kehittämistuella ja jopa strategisilla yritysostoilla voimme vastavuoroisesti hyötyä toistemme tekemästä tutkimuksesta ja alustoista – ja lopputavoite on, että potilaat saisivat entistä tehokkaampia hoitoja.
 

“Teemme yhteistyötä biotekniikkayritysten kanssa kaikkialla maailmassa, mutta Pohjoismaat erottuvat joukosta. Pitkät perinteemme innovoinnissa ja yrittäjyydessä ovat luoneet suotuisan ekosysteemin seuraavan sukupolven biotekniikkayritysten perustamiselle ja kasvulle”, sanoo Anna Åleskog.

Kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä työssämme pohjoismaisen biotieteen edistämiseksi. Työskentelemme käsi kädessä, jotta voimme yhdessä muokata tulevaisuuden terveydenhoitoa. 

Kiinnostaako yhteistyö BMS:n kanssa?

Ota yhteyttä


Kiinnostaako yhteistyö BMS:n kanssa?

*Pakollinen kenttä

Anna oikeassa muodossa

Täytä tämä pakollinen kenttä
Täytä tämä pakollinen kenttä
Täytä tämä pakollinen kenttä
Täytä tämä pakollinen kenttä Anna voimassa oleva sähköpostiosoite
Täytä tämä pakollinen kenttä
Täytä tämä pakollinen kenttä