Over ons

We zijn een internationaal farmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve medicijnen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen.    

Bristol Myers Squibb is een bedrijf dat zich onderscheidt door een unieke biofarmaceutische strategie. Die is gestoeld op het bereik en de middelen van een grote farmaceutische onderneming, maar dan gekoppeld aan de bedrijfsspirit en de flexibiliteit van een biotechbedrijf. Elke dag spannen we ons in om innovatieve geneesmiddelen aan te bieden aan patiënten met ernstige, levensbedreigende ziekten.

Elke dag spannen onze medewerkers zich wereldwijd samen in voor de patiënten. Dat is de drijfveer voor alles wat we doen. We zign gefocust om miljoenen patiënten in de hele wereld te helpen in medische terreinen als de oncologie, cardiovasculaire ziekten, en de immuunwetenschap. Met onze R&D-organisatie hebben we een duurzame pijplijn van potentiële therapieën opgebouwd en zetten we partnerschappen op om toegang te hebben tot externe innovatie. Op die manier kunnen we ons werk verbreden en versnellen.

Als wereldburgers werken we op een duurzame, verantwoorde manier en zoeken we constant om terug te geven. Met de Bristol Myers Squibb Foundation promoten we een evenwaardige gezondheid en streven we ernaar om de gezondheidssituatie te verbeteren van bevolkingsgroepen die onevenredig getroffen worden door ernstige ziekten en aandoeningen. Zo geven we hoop aan enkele van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de wereld.


Ons bedrijf

De waarden en principes van Bristol Myers Squibb verbinden ons tot de hoogste morele en ethische gedragsnormen. Ze weerspiegelen onze overtuiging dat "het onschatbare ingrediënt van elk geneesmiddel de eer en integriteit van de maker is."

Belangrijke feiten
De nieuwste informatie over ons bedrijf.
Diversiteit en inclusie    
Ons wereldwijde, gevarieerde team garandeert een inclusieve prestatiecultuur die zich kenmerkt door flexibiliteit, ondernemingszin en verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid    
Dit draait om het juiste te doen voor de patiënten die we wereldwijd ondersteunen. We zijn actief op vele fronten om de ongelijkheid in de gezondheid weg te werken en de situatie te verbeteren van gemeenschappen die onevenredig worden getroffen door ernstige ziektes.
Bristol Myers Squibb Foundation

Met de Bristol Myers Squibb Foundation promoten we een evenwaardige gezondheid en streven we ernaar om de gezondheidssituatie te verbeteren van bevolkingsgroepen die onevenredig getroffen worden door ernstige ziekten en aandoeningen. De Bristol Myers Squibb Foundation heeft een aantal wereldwijde initiatieven en programma's.


Corporate leadership team

Ons bedrijf wordt geleid door een leidinggevenden die een rijk en gevarieerd palet aan ervaringen inbrengen om het snel evoluerende wereldwijde landschap in de gezondheidszorg te doorkruisen. We beloven plechtig dat we onze verbintenissen zullen nakomen. Tegenover onze patiënten en klanten, onze medewerkers, onze gemeenschappen over de hele wereld, onze aandeelhouders en ons leefmilieu. Uiteindelijk zal ons succes afgemeten worden aan het verschil dat we kunnen maken in het leven van onze patiënten. De leidinggevenden zijn is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het bedrijf.