Privacybeleid - Bristol Myers Squibb

Algemene Privacyverklaring

Klik hier om een kopie van deze algemene privacyverklaring van BMS te downloaden of af te drukken.

Als u een zorgverlener of deelnemer aan een klinisch onderzoek of onderzoeksproject van BMS bent, kunt u hier onze andere verklaringen raadplegen: Privacyverklaring voor zorgverleners | Privacyverklaring voor patiënten.

Ons streven

Bij Bristol Myers Squibb (BMS) erkennen wij het belang van uw privacy. Voor ons gaat privacy verder dan alleen de naleving van de wetgeving. BMS streeft ernaar om informatie die we over u verkrijgen te verzamelen, te gebruiken en te delen op een manier die in overeenstemming is met onze bedrijfswaarden, waaronder hoge ethische normen, integriteit, inclusie, eerlijkheid en transparantie. We hebben een speciaal intern team dat bekijkt hoe BMS informatie over u opent, verzamelt, gebruikt, deelt, opslaat, overdraagt, verwijdert en beschermt. Om uw gegevens te beschermen maakt BMS gebruik van en passende veiligheidsmaatregelen. Wanneer u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen, kunt u, voor eventuele vragen die u hebt en die niet in deze verklaring worden beantwoord, contact met ons opnemen via eudpo@bms.com of zoals hieronder beschreven.

1. WIE WE ZIJN
2. INLEIDING – HOE DEZE VERKLARING OP U VAN TOEPASSING IS
3. HOE WE UW INFORMATIE ONLINE GEBRUIKEN
4. WELKE INFORMATIE WE OVER U KUNNEN VERWERKEN
5. HOE WE UW INFORMATIE VERKRIJGEN
6. MINIMALISERING VAN GEGEVENS
7. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT BMS UW INFORMATIE
8. HOE BMS HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE RECHTVAARDIGT
9. MET WIE WE UW INFORMATIE DELEN
10. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN RECHTEN VAN PERSONEN
11. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN
12. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN
13. HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN
14. SOLLICITEREN BIJ BMS
15. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER ONZE PATIËNTEN
16. KINDEREN
17. COOKIES EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN
18. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
19. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Privacyverklaring Voor Zorgverleners

Als u geen zorgverlener bent, of als u aanvullende informatie wilt lezen over onze algemene verwerkingsactiviteiten, kunt u onze Algemene Privacyverklaring raadplegen of hier downloaden

Als u een deelnemer bent aan een klinisch onderzoek of onderzoeksproject van BMS, kunt u onze privacyverklaring voor patiënten raadplegen of hier downloaden : https://www.bms.com/nl/privacy-policy.html#studypatient.

Ons streven

Bij Bristol Myers Squibb (BMS) erkennen wij het belang van uw privacy. Voor ons gaat privacy verder dan alleen de naleving van de wetgeving. BMS streeft ernaar om informatie die we over u verkrijgen te verzamelen, te gebruiken en te delen op een manier die in overeenstemming is met onze bedrijfswaarden, waaronder hoge ethische normen, integriteit, inclusie, eerlijkheid en transparantie. We hebben een speciaal intern team dat bekijkt hoe BMS informatie over u opent, verzamelt, gebruikt, deelt, opslaat, overdraagt, verwijdert en beschermt. Om uw gegevens te beschermen maakt BMS gebruik van en passende veiligheidsmaatregelen. Wanneer u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen, kunt u, voor eventuele vragen die u hebt en die niet in deze verklaring worden beantwoord, contact met ons opnemen via eudpo@bms.com of zoals hieronder beschreven.

1. WIE WE ZIJN
2. INLEIDING – HOE DEZE VERKLARING OP U VAN TOEPASSING IS
3. HOE WE UW INFORMATIE ONLINE GEBRUIKEN
4. WELKE INFORMATIE WE OVER U KUNNEN VERWERKEN
5. HOE WE UW INFORMATIE VERKRIJGEN
6. MINIMALISERING VAN GEGEVENS
7. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT BMS UW INFORMATIE
8. HOE BMS HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE RECHTVAARDIGT
9. MET WIE WE UW INFORMATIE DELEN
10. CLASSIFICATIE, GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN RECHTEN VAN PERSONEN
11. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN
12. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN
13. HOE WE INFORMATIE OVER U BESCHERMEN
14. COOKIES EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN
15. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
16. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Privacyverklaring Voor Persoonsgegevens Van Betrokkenen Bij Onderzoek

Deze verklaring schetst specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen van wie de gegevens door  Bristol Myers Squibb (BMS) worden verwerkt in het kader van klinische onderzoeken, observationele onderzoeken en andere onderzoeksprojecten.

1. INLEIDING EN SAMENVATTING
2. GEGEVENS DIE WIJ OVER U KUNNEN VERWERKEN
3. GEGEVENSBRONNEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
4. WAAROM WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN
5. HOE RECHTVAARDIGEN WIJ HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS
6. WAAR WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN
7. VERSTREKKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
8. PERSOONLIJKE KEUZES: RECHTEN EN TOEGANG TOT GEGEVENS
9. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN EN PROCEDURE ROND TERUGTREKKING UIT EEN ONDERZOEKSPROJECT
10. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
11. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING
12. CONTACT MET ONS OPNEMEN