Hart- en vaatziekten

Wat doen we op het gebied van hart- en vaatziekten?

hart-en vaatziekten

Bristol Myers Squibb is een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt vanuit een duidelijke visie: Het leven van patiënten veranderen dankzij wetenschap.

 

BMS heeft een lange geschiedenis van cardiovasculaire ontwikkelingen. De afgelopen 70 jaar heeft BMS grote stappen gezet in onderzoek naar cardiovasculaire ziekten, waaronder cardiomyopathieën en hartfalen.

 

Hart- en vaatziekten omvatten alle ziekten die het hart- en vaatstelsel en de bloed- en lymfevaten aantasten zoals hartinfarcten, beroerten en veneuze trombo-emboliën. 

 

In Nederland zijn er zo'n 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte.*

  • 372.000 mensen leven met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct.
  • Elke dag komen ongeveer 95 mensen met een hartinfarct in het ziekenhuis terecht. 

Vroege opsporing van deze ziekten, behandeling van de risicofactoren en preventie zijn belangrijk om de impact van hart-en vaatziekten te beperken. Huidig onderzoek van Bristol Myers Squibb is dan ook gefocust op de ontwikkeling van therapieën voor de preventie van beroerten en de behandeling van veneuze trombo-embolie. Bij de preventie van beroerten ligt de nadruk op atriumfibrillatie, een van de grootste risicofactoren voor beroerten. 


Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) 

HCM is de meest voorkomende overerfbare hartaandoening en komt voor bij ongeveer 1 op de 500 mensen. De diagnose beïnvloedt ook het leven van directe familieleden, want bij gemiddeld 90% van de mensen met HCM hebben een of meer familieleden een milde of vroege vorm van HCM, soms zonder dat die familieleden klachten van de ziekte hebben.

Meestal krijgen mensen met HCM pas op volwassen leeftijd klachten. Soms vindt dit al eerder plaats. De klachten verschillen per persoon sterk in ernst. Ook binnen een familie, waarbij meerdere familieleden HCM hebben, kunnen de klachten heel verschillend zijn.

Atriumfibrilleren (AF) 

Eén van de meest voorkomende oorzaken van een beroerte is AF. In Nederland worden jaarlijks zo’n 400.000 AF- patiënten behandeld met antistolling om de kans op een beroerte te verkleinen. Het werkelijke aantal patiënten met AF is waarschijnlijk veel hoger, ongeveer 500.000 patiënten. Dat komt omdat veel patiënten nog niet gediagnosticeerd zijn. Een groot aantal patiënten heeft geen klachten, gaat er niet voor naar de huisarts of wordt pas gevonden na een eerste beroerte of TIA.

Belangrijke organisaties


scientist

 

Harteraad

De organisatie helpt mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Harteraad komt op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening.


scientist

 

Cardiomyopathie Onderzoek Nederland

Cardiomyopathie Onderzoek Nederland is een landelijke stichting voor patiënten met cardiomyopathie, hun naasten en zorgprofessionals. Patiënten en arts-onderzoekers zetten zich samen in om een antwoord én oplossing te vinden voor de aangeboren en genetische hartspieraandoening cardiomyopathie.

Op 22 februari gaat ons hart uit naar Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM)

Belangrijke feiten over HCM
  • Hypertrofische Cardiomyopathie is een veel voorkomende genetische aandoening waarbij de hartspier wordt aangetast.  
  • De ziekte treft mensen over de hele wereld - ongeacht geslacht, leeftijd of etniciteit.
  • HCM is vaak erfelijk of veroorzaakt door een genetische mutatie. 
  • 1 op de 330 mensen wordt getroffen door een cardiomyopathie. 
  • Het vormt daarmee een grote belasting voor patiënten, gezinnen, de gezondheidszorg en de samenleving.
  • HCM krijgt weinig beleidsaandacht, en ook behandelaars zijn over het algemeen niet vertrouwd met de diagnose en behandeling van de ziekte. Bewustmaking van HCM is daarom van essentieel belang.