Medische Professionals

Bristol Myers Squibb verstrekt de volgende informatie en hulpbronnen voor zorgverleners, die ondersteunen bij de zorg voor patiënten en bij onderzoek naar innovatieve medicijnen.

We geloven in de kracht van de wetenschap om sommige van de meest uitdagende ziekten van onze tijd aan te pakken. We hebben een lange geschiedenis in het ontwikkelen van levensreddende geneesmiddelen en een veelbelovende pijplijn om de volgende generatie behandelingsopties vorm te geven voor diverse indicaties in vier therapeutische gebieden. 

Bristol Myers Squibb is actief in vier therapeutische domeinen 


Oncologie


BMS is toonaangevend in de oncologie met een uitgebreide portefeuille van zowel goedgekeurde geneesmiddelen als geneesmiddelen voor onderzoek.

 

Onze focus ligt op 4 domeinen:

  • Wij richten ons op tumorbiologie en translationele onderzoeken om tot de juiste behandelingen voor de juiste patiënten op het juiste moment te komen.
  • Wij streven naar nieuwe therapieën met het potentieel om de bestaande zorgnormen te veranderen.
  • We zoeken naar mogelijkheden voor patiënten die momenteel niet kunnen worden behandeld met checkpointremmers.
  • In IO-responsieve tumoren proberen we de natuurlijke respons van het lichaam om kankercellen te herkennen en te vernietigen, te verhogen, te verdiepen en/of de duurzaamheid van de respons te verlengen.  

Immunologie


Leven met een immuungemedieerde ziekte is een slopende realiteit voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Hoewel er vooruitgang is geboekt met onderzoek en therapeutische opties, is het mogelijk dat patiënten niet reageren op de beschikbare behandelingen. Velen blijven kampen met chronische symptomen en ziekteprogressie die hun tol kunnen eisen op hun fysieke, emotionele en sociale welzijn. Daardoor worden eenvoudige taken en het dagelijkse leven een uitdaging.

 

Bij Bristol Myers Squibb werken we aan baanbrekende wetenschap in de immunologie om zinvolle oplossingen te bieden voor onvervulde behoeften in de reumatologie, gastro-enterologie, dermatologie en neurologie. Ons doel is om een deel te herstellen van wat immuunziekten hebben weggenomen - zodat patiënten en hun naasten hun leven weer kunnen oppakken.

Hematologie


Hematologie is een fundamentele pijler van Bristol Myers Squibb waar we belangrijke vooruitgang hebben geboekt.

We zijn vastbesloten om onze leidersrol en expertise in de ontwikkeling van baanbrekende therapieën voort te zetten voor de behandeling van patiënten met kwaad- en goedaardige hematologische aandoeningen.

Ons bedrijf concentreert zich op myeloom, lymfoom, leukemie en myeloïde ziekten (zoals myelodysplastisch syndroom, beta-thalassemie en myeloproliferatieve neoplasmen).

Hart- en vaatziekten


Elke dag zetten wij ons in om innovatieve behandelingen te ontwikkelen voor patiënten met hart-en vaatziekten. 

Wij richten ons zowel op chronisch als acuut hartfalen, met bijzondere belangstelling voor patiënten met hartfalen met behoud van ejectiefractie.

Medische informatie en diensten

Contactcentrum Medische Informatie en het melden van bijwerkingen of klachten over de productkwaliteit(farmacovigilantie).

Bezoek onze internationale site om bijwerkingen, klachten over de productkwaliteit of vragen over medische informatie in andere landen te bekijken.    

Informatie voor onderzoekers over klinische onderzoeken    
Klinische onderzoeken en onderzoek maken een essentieel onderdeel uit van het leveren van nieuwe medicijnen aan patiënten.    
Wetenschapper met microscoop
Onderzoekers en partners

Lees hoe wij experimentele medicijnen voor patiënten ontdekken en ontwikkelen.

Wetenschapper die medicijnflesje vult
Onafhankelijk onderzoek

Bristol Myers Squibb wil de wetenschap vooruit helpen door het ondersteunen van nieuw, onafhankelijk onderzoek dat onvervulde behoeften rondom onze producten en therapeutische gebieden aanpakt.

Wij staan open voor verzoeken van onafhankelijke onderzoekers die achter ons doel staan.

Man tekent op een whiteboard
Transparantie

We houden ons aan de strengste integriteitsnormen en we blijven onze transparantie vergroten zodat we informatie kunnen delen met onze patiënten, collega's en aandeelhouders.