Medische Professionals

Bristol Myers Squibb verstrekt de volgende informatie en hulpbronnen voor zorgverleners, die ondersteunen bij de zorg voor patiënten en bij onderzoek naar innovatieve medicijnen.

Bristol Myers Squibb is actief in vier therapeutische domeinen 

Hematologie


Hematologie is een fundamentele pijler van Bristol Myers Squibb waar we belangrijke vooruitgang hebben geboekt.

We zijn vastbesloten om onze leidersrol en expertise in de ontwikkeling van baanbrekende therapieën voort te zetten voor de behandeling van patiënten met kwaad- en goedaardige hematologische aandoeningen.

Ons bedrijf concentreert zich op myeloom, lymfoom, leukemie en myeloïde ziekten (zoals myelodysplastisch syndroom, beta-thalassemie en myeloproliferatieve neoplasmen).

Medische informatie en diensten

Contactcentrum Medische Informatie en het melden van bijwerkingen of klachten over de productkwaliteit (farmacovigilantie).


Bezoek onze internationale site om bijwerkingen, klachten over de productkwaliteit of vragen over medische informatie in andere landen te bekijken.
 


Informatie voor onderzoekers over klinische onderzoeken