Onze integriteit

BMS-werknemers

Bij Bristol Myers Squibb leiden onze waarden en principes ons bij elke beslissing die we nemen. Bovendien hanteren we de hoogste morele en ethische gedragsnormen. We beloven om te handelen vanuit de overtuiging dat het onschatbare ingrediënt voor elk geneesmiddel dat we maken de integriteit van de maker is.

Integriteit

BMS normen voor zakelijke activiteiten en ethiek geven een samenvatting van de belangrijke gedragslijnen en procedures voor het leiden van een bedrijf op een wettelijke, ethische en verantwoorde manier.

De principes inzake integriteit vormen een handleiding voor onze medewerkers om onze gedragslijnen en procedures stipt op te volgen. Goed bestuur is voor een bedrijf cruciaal voor zijn integriteit. Het helpt te garanderen dat Bristol Myers Squibb de hoogste normen hanteert voor moreel en ethisch gedrag in al zijn zakelijke activiteiten.

Externe partijen

We erkennen dat externe partijen een belangrijk aandeel hebben in ons succes. Wij streven ernaar om uitsluitend zaken te doen met externe partijen die zich houden aan onze normen voor zakelijke activiteiten en ethiek voor externe partijen. Wij stimuleren externe partijen om zich aan onze normen te houden en die toe te passen. Daarnaast moeten ze beschikken over processen en/of systemen zodat ze kunnen voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en sectorcodes.  In onze contracten met externe partijen zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot naleving van de externe partijen normen.

Niet-naleving rapporteren

De Bristol Myers Squibb Integrity Line is een vertrouwenslijn, die wordt gehost door Navex Global en gebruikt om telefonisch of online niet-naleving te rapporteren.

Normen voor zakelijke activiteiten en ethiek voor externe partijen