Farmacovigilantie kennisgeving


Deze website is niet bedoeld en moet niet worden gebruikt voor het inwinnen of verstrekken van veiligheidsinformatie over producten van Bristol-Myers Squibb. Als uw vraag betrekking heeft op een bijwerking bij een patiënt, neemt dan contact op met de afdeling Medische Informatie: 030 300 2222, of neem contact op via e-mail: medischeafdeling@bms.com.