Farmacovigilantie kennisgeving

Deze website is niet bedoeld en moet niet worden gebruikt voor het inwinnen of verstrekken van veiligheidsinformatie over producten van Bristol Myers Squibb. Als uw vraag betrekking heeft op een bijwerking bij een patiënt, neemt dan contact op met de afdeling Medische Informatie: 030 300 2222, of neem contact op via e-mail: medischeafdeling@bms.com.