Bristol Myers Squibb – case partner for Polit Case Competition 2021

 

 

Lørdag formiddag 2. oktober 2021 blev det i Nykredits lokaler på Kalvebod Brygge i København offentliggjort, at Bristol Myers Squibb er årets case-partner for Polit Case Competition IMPACT 2021. På 8,5 timer skulle 80 økonomi-studerende løse en opgave, der går ud på at finde en smart og innovativ løsning på en vigtig samfundsmæssig opgave: Hvordan finder man den rigtige pris(model) for en fiktiv kræftbehandling, CAR T-behandlingen Vixtocar. Som arrangørerne formulerede det over for deltagerne: “I skal løse opgaven med det for øje, at både Medicinrådet og Bristol Myers Squibb er tilfredse”.

2 -  Polit Case Competition 2021 web (1396x785)
3 -  Polit Case Competition 2021  web (1396x785)
Bedre behandling, bedre betaling

Søndag den 3. oktober blev vinderne fundet i Kosmopols lokaler ved Nørreport i København: ”JJAC Advisory” bestående af Julie Qvist Christensen, Jonas Løkke Hell Hansen, Alexander Thomsen Wyne og Christian Thomassen Endres.

Dommerpanelet bestod af formand Steen Werner Hansen (formand for Medicinrådet), Mette Gørtz (KU), Pamela Liu (Boston Consulting Group) samt Anders Thelborg (Bristol Myers Squibb).

Deres økonomiske beregninger og analyser førte frem til vinder-besvarelsen, hvor den fiktive CAR T-kræftbehandling ”Vixtocar” blev standardbehandling i Danmark. Det kunne ske ved hjælp af en prismodel, hvor Bristol Myers Squibb og Medicinrådet begge påtog sig en del af risikoen ved at indføre en ny engangsbehandling, hvor man ikke kender langtidseffekten. Modellens grundlæggende princip var, at desto bedre behandlingen virker for den enkelte patient, desto mere skal (og vil) myndighederne i Danmark betale over tid.

- Det har været en stor ære og en udsøgt fornøjelse at værre årets case partner for Polit Case Competition. Dels har arrangørerne og casewriterne været dybt professionelle, dels udviste de studerende et meget højt engagement. Deltagerne beviste, at de meget hurtigt forstod at sætte sig ind i de meget komplekse data og dynamikker, der ligger bag, når nye lægemidler skal gøres tilgængelige for danske patienter. Vi er meget tilfredse med, at vi på den måde har fået næsten 100 dygtige økonomistuderende til at interessere sig for sundhedsøkonomi. For vi vil ikke lægge skjul på vores motiver – at den slags kompetencer kan vi sagtens bruge i dag og fremover, siger Anders Thelborg, administrerende direktør for Bristol Myers Squibb Danmark.