Data- og privatlivspolitik


Formålet med data- og privatlivspolitikken.

Bristol-Myers Squibb Denmark ("Bristol-Myers Squibb") respekterer i overensstemmelse med Direktiv 95/46/EC og i henhold til Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) Deres bekymringer vedrørende privatliv og værdsætter vores indbyrdes relation. Data-og privatlivspolitikken beskriver de typer af information, som vi indsamler via denne hjemmeside, dens subdomæner og/eller links, applikationer samt funktioner og al information og kommunikation, herunder e-mails i relation hertil ("Hjemmesiden"), hvordan vi kan anvende denne information, og hvem vi kan dele den med. Vores data- og privatlivspolitik beskriver også de foranstaltninger, vi tager for at sikre beskyttelse af persondata. Vi informerer Dem også om, hvordan De kan komme i kontakt med os, så vi kan besvare spørgsmål, som de måtte have til vores praksis vedrørende persondata.

Deres adgang til og brug af denne Hjemmeside er underlagt denne data-og privatlivspolitik, meddelelsen om de juridiske vilkår, meddelelsen om lægemiddelovervågning (pharmacovigilance), samt gældende love og regler. Alle brugere skal omhyggeligt læse denne data-og privatlivspolitik. Såfremt De ikke er enig i disse betingelser og vilkår, bedes De venligst ikke gå ind på Hjemmesiden og/eller give os relevante persondata.

Ved adgang til og browsing på Hjemmesiden erklærer De, uden begrænsninger og forbehold, at forstå, acceptere og godkende denne data-og privatlivspolitik.

Hvordan defineres "Persondata" i henhold til denne data-og privatlivspolitik?

Begrebet "Persondata" som anvendt i denne data-og privatlivspolitik omfatter information eller en række af data, som er personidentificérbare eller som direkte eller indirekte anvendes af eller på vegne af Bristol-Myers Squibb med henblik på at identificere en person. Vi vil anvende Deres persondata i henhold til denne data-og privatlivspolitik eller på anden måde informere Dem eller anmode om Deres samtykke, såfremt dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Hvilke data indsamler vi og hvordan anvendes disse

A. - Persondata givet af Dem

På nogle dele af Hjemmesiden kræves det, at De indsender information for, at Deres anmodning kan besvares eller for at De kan få adgang til specifikke områder/indhold/funktioner eller ved deltagelse i en specifik aktivitet. Noget af den information, som De indsender, kan være persondata. De har altid mulighed for ikke at indsende den påkrævede information, men det kan medføre, at De ikke kan deltage i den specifikke aktivitet, som kræver denne information eller få adgang til specifikt indhold, områder eller funktioner.

I det følgende beskrives de måder, hvorpå De kan blive anmodet om at indsende persondata, samt de typer af persondata De kan indsende. Vi informerer Dem også om, hvordan vi kan anvende denne information.

 • Registrering på Hjemmesiden
  Registrering på Hjemmesiden kan være obligatorisk. Hjemmesiden er egentlig forbeholdt og tilsigtet sundhedsfaglige personer, som i forbindelse med deres professionelle virken kan ordinere, [købe], udlevere/levere [eller indgive] lægemidler i Danmark. Derfor vil de data, som De oplyser ved registrering, blive anvendt til at:
  - Bekræfte at De tilhører målgruppen,
  - Registrere Dem på baggrund af bekræftelsen,
  --Kommunikere med Dem for at administrere Deres adgang til Hjemmesiden og holde dem opdateret vedrørende Hjemmesiden, og
  - Forbedre samt individuelt tilpasse Hjemmesiden.
 • Registrering i forbindelse med arrangementer
  Det er muligt at foretage registrering i forbindelse med arrangementer sponsoreret af Bristol-Myers Squibb. De kan blive anmodet om at oplyse eksempelvis navn, telefonnummer, profession, postadresse og e-mailadresse ved registrering. Vi anvender denne information til at registrere Dem i forbindelse med arrangementet og til at kontakte Dem vedrørende ændringer og opdateringer vedrørende arrangementet.
 • Nyheder, notifikationer og publikationer
  På vores Hjemmeside kan De tilmelde Dem nyheder, notifikationer og publikationer fra Bristol-Myers Squibb. For tilmelding kan vi anmode om information som eksempelvis Deres navn, telefonnummer, profession, interesser og e-mailadresse. Vi bruger denne information til at sende meddelelser i henhold til Deres anmodning.
 • Blogs/chatrum/fora/sociale netværk
  De har mulighed for at indsende kommentarer eller anden information til Bristol-Myers Squibbs blogs/chatrum/fora/sociale netværk. De kan indsende navn og e-mailadresse sammen med Deres kommentar. Vi kan anvende Deres navn til at identificere Dem som kommentator og denne information kan være tilgængelig for andre brugere. De kan også tilmelde Dem en RSS-feed eller en e-mail fra vores blog ved at oplyse Deres e-mailadresse. Vi anvender disse til at sende den ønskede information, samt til at kommunikere med Dem i forbindelse med vores blog.

  Såfremt De deltager i Bristol-Myers Squibbs diskussionsfora, blog, chatrum eller sociale netværk på denne Hjemmeside, skal De være opmærksom på, at den information, som de deler, i vid udstrækning vil være tilgængelig for andre brugere af funktionen, muligvis indenfor eller udenfor Bristol-Myers Squibb, der har adgang til funktionen. Hver deltagers holdning delt i et forum eller chatrum er personlig og skal ikke betragtes som værende en afspejling af Bristol-Myers Squibbs holdning. Se venligst meddelelsen om de juridiske vilkår for yderligere information om dette emne.

  Registrering i forbindelse med blogs/chatrum/sociale netværk kan være obligatorisk. Såfremt dette er tilfældet, vil de persondata, som De oplyser ved registrering blive anvendt til at:
  - Bekræfte at De tilhører målgruppen,
  - Registrere Dem på baggrund af bekræftelsen,
  -- Kommunikere med Dem for at administrere Deres adgang til funktionen og holde dem opdateret vedrørende funktionen, og
  -Forbedre samt individuelt tilpasse funktionen.
 • Formular til medicinsk information
  Såfremt De ønsker at indsende en anmodning om medicinsk information er det påkrævet, at De oplyser navn, telefonnummer, profession og e-mailadresse ved registrering. Deres anmodning vil blive sendt til det relevante Bristol-Meyers Squibb team for medicinsk information i Danmark, for at De kan modtage et hensigtsmæssigt svar. I denne henseende vil de muligvis blive kontaktet med henblik på nødvendig opfølgning i forbindelse med Deres anmodning.
 • Virtuelle møder
  Såfremt De ønsker at deltage i et af vores virtuelle møder eller andre online begivenheder skal De registrere Dem på forhånd ved at anvende Deres Bruger ID samt kodeord. Vi vil holde styr på de virtuelle møde, De planlægger at deltage i og de virtuelle møder, som De har deltaget i for at forbedre Hjemmesiden.
 • Kontakt os
  Såfremt De kommunikerer med os via "Kontakt os" linket på Hjemmesiden kan vi bede Dem om at oplyse navn, telefonnummer, profession og e-mailadresse for at vi kan besvare deres spørgsmål og kommentarer.
 • Øvrige funktioner
  Vores Hjemmeside har adskillige funktioner, som kan blive ændret fra tid til anden. Vi vil derfor muligvis bede Dem om at indsende visse persondata, for at vi kan kommunikere med Dem vedrørende disse funktioner og administrere dem på behørig vis.
 • Anden brug af information
  Persondata indsendt af Dem via Hjemmesiden vil muligvis blive anvendt til interne formål. Disse formål inkluderer administration af Hjemmesiden, analyse af data samt overholdelse af vores juridiske forpligtelser, politikker og procedurer.

B. Persondata fra offentlige informationskilder eller tredjeparter.

Vi kan indsamle persondata vedrørende sundhedsfaglige personer, som registrerer sig på Hjemmesiden, såfremt dette er tilfældet, fra offentlige informationskilder eller tredjeparter for at bekræfte Deres faglige kvalifikationer og identitet.

C. Cookies

Cookies er små tekstfiler som gemmes på Deres computer fra besøgte hjemmesider. De anvendes i vid udstrækning til at få hjemmesider til at fungere eller til at fungere mere effektivt, såvel som til at forsyne ejerne af hjemmesiden med information.

Tabellen nedenfor forklarer de cookies vi anvender og begrundelsen herfor.

Cookie

Navn

Formål

Yderligere oplysninger

Site cookie Acceptance

bms-cookie- consentChecked
bms-cookie- accepted

Denne cookie anvendes til at registrere, hvorvidt brugeren har accepteret brugen af cookies på Hjemmesiden.

For at trække Deres accept af denne cookie tilbage slet cookien med navnet SiteCookieAccepted. Gå ind på www.aboutcookies.org for at finde ud af, hvordan dette gøres.

IDENTITY_SESSION

SP.NET_SessionId

Denne cookie anvendes til at identificere Dem som bruger ved indlæsning af hjemmesider. Dette gør det muligt for Hjemmesiden at memorere visse indstillinger, som f.eks. hvilken del af hjemmesiden de anvendte inden De blev bedt om at logge ind eller registrere Dem. Denne cookie fjernes hver gang De lukker Deres browser.

Denne cookie er strengt nødvendig for at De kan bevæge dem rundt på hjemmesiden og anvende dens funktioner.

IDENTITY

bmsLogin

Cookien ved navnet IDENTITY anvendes til at gøre det muligt for Dem at logge ind på hjemmesiden. Såfremt De har sat et kryds i feltet "Husk mig på denne computer" vil denne cookie forblive på Deres computer i op til 30 dage eller indtil De klikker på "log af". Indtil da vil De være logget på hjemmesiden. Såfremt De ikke sætter kryds i feltet "Husk mig", vil denne cookie blive fjernet, når De lukker browseren.

Uden denne cookie vil det ikke være muligt at fastslå antallet af unikke brugere af denne hjemmeside eller tilvejebringe visse funktioner.

NetInsight

UnicaID

Disse cookies bruges til at indsamle information om, hvordan brugere anvender vores hjemmeside, hvilket vi anvender til at forbedre den. Disse cookies indsamler information i en anonym/personlig form, herunder antallet af besøgende på hjemmesiden, hvorfra besøgende er kommet samt de hjemmesider, som de har besøgt.

 

 

YouTube cookies

Vi indlejrer videoer fra vores officielle YouTube kanal ved brug af YouTubes udvidede privatlivsbeskyttelse for indlejrede videoer. Denne tilstand kan gemme cookies på Deres computer, når De klikker på videoafspilleren fra YouTube, men YouTube vil ikke opbevare cookie information, der kan henføres til en person, til playback af indlejrede videoer ved brug af den udvidede privatlivsbeskyttelse. For yderligere information bedes De venligst se YouTubes informationsside om indlejrede videoer.

D. IP-adresser

En IP-adresse er en unik identifikator, som nogle elektroniske enheder anvender til identifikation eller kommunikation med hinanden på internettet. Når De besøger Hjemmesiden modtager vi information vedrørende IP-adressen på den computer, som De anvender til at logge på internettet.

Information, som vi deler

Vi sælger, låner eller handler ikke med persondata indsendt af brugere via Hjemmesiden, og vi offentliggør heller ikke disse på nogen måde undtagen som beskrevet i data- og privatlivspolitikken. Persondata behandles til enhver tid fortroligt og i henhold til gældende lovgivning. Vi kan dele Deres persondata med virksomheder tilknyttet Bristol-Myers Squibb i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz og til begrænsede formål, som accepteret i denne data-og privatlivspolitik. Vi kan også dele Deres persondata med serviceudbydere, for at de kan udføre services som databehandlere på vegne af os udelukkende til databehandlingsformål og i henhold til gældende lovgivning (f.eks. til håndtering af online registrering til arrangementer eller til administration af vores blogs). Bemærk venligst at nogle af disse serviceudbydere kan være beliggende i lande udenfor EU, men anerkendte for at kunne sikre beskyttelse af Deres persondata i en tilstrækkelig grad eller i lande udenfor EU, som ikke tilbyder databeskyttelse på samme niveau som i EU. Ikke desto mindre vil vi på kontraktmæssigt grundlag kræve af serviceudbydere, at der tages sikkerheds- og privatlivsmæssige foranstaltninger for at sikre, at Deres data beskyttes i tilstrækkelig grad, og altid videregives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Disse serviceudbydere er ikke autoriserede af os til at anvende eller offentliggøre dataene, undtagen såfremt dette er nødvendigt for at udføre services på vegne af os eller for at efterleve juridiske krav. Derudover kan vi videregive information om Dem (i) hvis dette er påkrævet i henhold til lovgivning eller retsskridt, (ii) som svar på anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd, eller (iii) såfremt vi vurderer at videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med efterforskning af mistanke om eller faktisk ulovlig aktivitet.

Vi forbeholder os retten til at overføre enhver information, som vi har om Dem, i tilfælde af at vi sælger eller overdrager hele eller en del af vores virksomhed eller alle eller en del af vores aktiver og i overensstemmelse med kravene i gældende lovgivning. I tilfælde af salg eller overdragelse vil vi i rimelig grad bestræbe os på at kræve at den, til hvem overdragelse sker, anvender de data, som De har indsendt via Hjemmesiden, på en måde som er i overensstemmelse med denne data- og privatlivspolitik.

Links til andre hjemmesider

Vi tilvejebringer af og til links til andre hjemmesider for Deres belejlighed og til Deres orientering. Disse hjemmesider drives uafhængigt af vores Hjemmeside og er ikke under vores kontrol. Disse hjemmesider kan have deres egen datapolitik eller egne vilkår for anvendelse, som vi på det kraftigste anbefaler, at De gennemgår, såfremt De besøger de linkede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, produkter eller tjenesteydelser, som tilbydes via disse hjemmesider eller for brug af de linkede hjemmesider. Se venligt meddelelsen om de juridiske vilkår for yderligere information om dette emne.

Hvordan vi beskytter persondata

Vi tager administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger i relation til Hjemmesiden, som er udviklet med henblik på at beskytte mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller sletning af persondata, som vi indsamler via Hjemmesiden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændring af data- og privatlivspolitikken

I den udstrækning lovgivningen tillader det kan Bristol-Myers Squibb fra tid til anden revidere betingelserne og vilkårene i denne data- og privatlivspolitik gældende for Hjemmesiden. Såfremt nogle af vilkårene og betingelserne i denne data- og privatlivspolitik ændres, vil den ændrede politik blive offentliggjort på denne Hjemmeside. De er underlagt enhver sådan revision og bør derfor fra tid til anden gennemgå disse betingelser og vilkår.

Adgang til, rettelser og sletning af persondata.

I den udstrækning det er påkrævet i henhold til lovgivningen giver vi brugerne (i) adgang til de persondata, som de indsender via Hjemmesiden, og (ii) mulighed for at gennemgå, rette eller slette disse persondata.

Såfremt De gerne vil opdatere Deres kontaktinformationer eller præferencer, eller såfremt De anmoder om fjernelse af persondata fra dele af Hjemmesiden eller afmelder nogle af de foreslåede tjenesteydelser, beder vi Dem venligst kontakte os ved:
sende en e-mail til: INFODK@bms.com

eller

skrive til os på:
Bristol-Myers Squibb
Hummeltoftevej 49
2830 Virum

Yderligere information – Hvordan kan vi kontaktes.

Såfremt De har spørgsmål til vores håndtering af information, eller såfremt De ønsker at modtage en omfattende liste over modtagerne af Deres persondata (virksomheder tilknyttet til Bristol-Myers Squibb i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller tjenesteudbydere), beder vi Dem venligst kontakte os ved at:
sende en e-mail til: INFODK@bms.com

eller

skrive til os på:
Bristol-Myers Squibb
Hummeltoftevej 49
2830 Virum