Privatlivspolitik

Bristol Myers Squibb, vores datterselskaber og tilknyttede selskaber (også refereret til som ”BMS”, ”vi” eller ”os”) bestræber os på at overholde de gældende regler og krav til databeskyttelse.

Omfang

Bristol Myers Squibbs privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger bliver behandlet, når du besøger vores hjemmeside https://www.bms.com/dk/ eller sender os en e-mail. BMS er dataansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Typer af data, der behandles

De oplysninger, vi indsamler via vores hjemmeside, indsamles via cookies. Hvis du selv vælger at kontakte os, behandler vi de personoplysninger, som du sender til os.

Personfølsomme oplysninger inkluderer:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • E-mail adresse
 • Telefonnumre
 • CV
 • Arbejdsplads
 • Uddannelse
 • Køn
 • Nationalitet
 • Fødested
 • Civilstand
 • Bankoplysninger

Formål med behandling af personoplysninger, behandlingsgrundlag og videregivelse af personoplysninger

Bristol Myers Squibb behandler kunders personoplysninger med følgende formål:

 • At besvare henvendelser og kommunikere med kunder
 • At forbedre vores ydelser
 • Til markedsføring og anden kommunikation
 • At opfylde de kontrakter, vi indgår med kunder

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, mobiltelefon eller tablet af de hjemmesider, du besøger. Cookies bruges i høj grad til at gøre hjemmesider mere effektive og til at indsamle brugeroplysninger til ejeren af hjemmesiden. Du kan læse mere om, hvordan vi anvender cookies, her: Anvendelse af Cookies.

Opbevaring af personlige oplysninger

I henhold til gældende lovgivning opbevares personlige data kun så længe, de er nødvendige til de ovenfor beskrevne formål.

Datasikkerhed og dataintegritet

BMS beskytter dine personoplysninger. Vi opretholder alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personligoplysningerne mod tab, indgreb, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændringer eller tilintetgørelse.

BMS overholder endvidere alle rimelige procedurer for at sikre, at data er pålidelige i forhold til det tilsigtede formål, samt at de er nøjagtige, komplette og aktuelle.

Rettigheder

I henhold til gældende lovgivning har du ret til at gøre indsigelse eller forlange en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ligeledes ret til at forlange adgang til, berigtigelse, sletning og overførsel af dine personlige oplysninger.

Sådanne anmodninger skal fremsendes skriftligt til adressen herunder i afsnittet ’Kontaktoplysninger’.

Hvis du bliver opmærksom på ændringer eller fejl i dine personoplysninger, bedes du informere os om ændringerne, så vi kan opdatere eller tilrette dem.

Du kan indgive en klagetil en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at BMS’ behandling af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning.

Oplysninger, der er krævet eller tilladt ifølge loven

Uafhængig af andre bestemmelser i indeværende politik kan BMS offentliggøre eller på anden måde behandle personoplysninger i forbindelse med et eventuelt salg eller transaktion, der involverer alle eller dele af virksomheden, hvis dette er krævet eller tilladt ifølge loven, eller krævet med henblik på en lovbestemt undersøgelse, som BMS skal gennemføre.

Kontaktoplysninger

Persondataansvarlig: Bristol Myers Squibb Aktiebolag , Reg.nr. 20315407, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Du kan rette forespørgsler om behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesansvarlige for EU på eudpo@bms.com, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller hvis du har spørgsmål til hvordan vi håndterer dine personoplysninger.