BMS og Fonden for Entreprenørskab

Somali Youth Outreach

Vi støtter Fondens vigtige arbejde med at fremme entreprenørskab og innovation på alle uddannelsesinstitutioner landet over. De har til formål at skabe en sammenhængende national indsats, som sikrer integration af innovation og entreprenørskab på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem. Innovation skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskoleniveau til ph.d.-niveau, hvorfor innovation og entreprenørskab i højere grad skal integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. Derudover arbejder Fonden for, at antallet af elever, studerende og undervisere, der deltager i innovations- eller entreprenørskabsrettede aktiviteter skal øges. BMS deltager blandt andet årligt som dommer i DM i Entreprenørskab, som er én af initiativerne, Fonden står bag.

Målet med de mange initiativer er, at vi fremover får startet flere virksomheder op i Danmark.