Vores principper

Hos Bristol Myers Squibb står vores værdier og principper bag enhver beslutning, vi måtte tage, og det forpligter os til at udvise moralsk og etisk adfærd på højeste niveau. Vi agerer altid ud fra vores tro på, at ethvert produkts uvurderlige ingrediens er skaberens integritet.

 Integritetsprincipper

Bristol Myers Squibbs principper for forretningsførelse og -etik giver en oversigt over de vigtigste politikker og procedurer i forbindelse med udførelsen af selskabets virksomhed på en juridisk, etisk og ansvarlig måde.

 

Principperne om integritet giver specifik vejledning til virksomhedens medarbejdere og hjælper os med at overholde vores politikker og procedurer. God selskabsledelse er af afgørende betydning for virksomhedens integritet og sikrer, at Bristol Myers Squibb opfylder de højeste normer for moralsk og etisk adfærd i alle virksomhedens aktiviteter.


Tredjeparter

Vi anerkender, at tredjeparter spiller en vigtig rolle i vores succes. Vi bestræber os på kun at indgå forretninger med tredjeparter, der deler vores engagement i Standards of Business Conduct and Ethics for Third Parties (3P Standards). Vi opfordrer tredjeparter til at vedtage og gennemføre 3P standarderne samt at have procedurer og/eller systemer på plads, der understøtter driften i overensstemmelse med alle gældende love, retningslinjer og branchekodeks. Særlige krav til overholdelse af 3P Standarder indgår i vores kontrakter med tredjeparter.


Rapportering af anliggender omkring overensstemmelse

Bristol Myers Squibb Integrity Line er et telefonisk og webbaseret, fortroligt rapporteringssystem, hostet af Navex Global.