Patientsikkerhed

Korrekte metoder til produktmærkning, markedsføring og information

Celgene har været førende inden for effektive systemer til overvågning af sikkerheden som en del af virksomhedens bredere risikostyringsprogram. Sikkerheden for de patienter, vi betjener, er altafgørende. Vores produkter markedsføres og distribueres med grundig mærkning og produktinformation. Celgene udvikler materialerne til mærkning og produktinformation i overensstemmelse med myndigheder såsom FDA (US Food and Drug Administration) og EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur).

Alle lægemidler der aktuelt markedsføres af Celgene, skal have en mærkning, der er godkendt af de relevante tilsynsmyndigheder. Celgenes regulatoriske afdeling har ansvaret for, at retningslinjerne for mærkning af markedsførte produkter overholdes. Det er Celgenes målsætning at opretholde en intern Celgene-portal for produktmærkning, som giver adgang til den aktuelle mærkning globalt samt adgang til mærkningen for produkter på vores eksterne website.

Den afgørende del af vores mærkningsarbejde er formidlingen af, hvor vigtigt det er, at vores lægemidler anvendes på sikker vis. Dette omfatter blandt andet:

 • Den godkendte indikation for lægemidlet
 • Beskrivelse af og information om lægemidlet
 • Lægemidlets kliniske farmakologi
 • Funktioner og virkningsmekanismer
 • Doseringsmængde
 • Korrekt administration af lægemidlet
 • Advarsler og forsigtighedsregler
 • Information om bivirkninger
 • Lægemidlets interaktioner
 • Anvendelse i specifikke patientpopulationer
 • Lægemidlets udleveringsstatus og korrekt opbevaring af lægemidlet