Generelle juridiske vilkår


Accept af aftalen. Din adgang til og brug af Bristol-Myers Squibbs websted (“webstedet”) er underlagt følgende vilkår og betingelser (disse “Vilkår og betingelser”) samt al gældende lovgivning. Ved at gå ind på og færdes på webstedet, accepterer du og indvilliger i, uden begrænsning eller kvalifikation, disse vilkår og betingelser, og du anerkender, at alle andre aftaler mellem dig og Bristol-Myers Squibb erstattes af og er uden gyldighed eller virkning med hensyn til din adgang og brug af webstedet. Enhver henvisning i disse vilkår og betingelser til “Bristol-Myers Squibb” henviser samlet til Bristol-Myers Squibb Company og alle virksomhedens nuværende og fremtidige datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder.

Anvendelsesområde. Bristol-Myers Squibb vedligeholder webstedet for at informere, oplyse og kommunikere personligt med dig. Du er velkommen til at se dig omkring på webstedet. Du må kun downloade materiale, der vises på webstedet, til ikke-kommerciel, personligt brug, forudsat du bibeholder alle copyright- og andre ejendomsmeddelelser, som findes på materialerne. Du må dog ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, genopslå eller bruge webstedets indhold til offentlige eller kommercielle formål, herunder teksten og billederne, uden skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Du accepterer, at Bristol-Myers Squibb ikke giver udtryk for, at webstedets informationer er relevante eller tilgængelige til brug på steder uden for USA, og adgang til webstedet fra territorier, hvor webstedets indhold kan være ulovligt eller upassende, er forbudt. De, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, gør det på eget initiativ og er selv ansvarlige for at overholde de gældende lokale love.

Ingen medicinsk rådgivning. Webstedet rådgiver ikke medicinsk. Med nogle få undtagelser fås Bristol-Myers Squibb produkter kun på recept udstedt af en autoriseret læge. Bristol-Myers Squibb beskæftiger sig ikke med at tilbyde medicinsk eller lignende professionelle tjenester eller rådgivning, og det er ikke meningen, at de informationer, der gives på webstedet, skal erstatte medicinsk rådgivning fra en læge eller sundhedsudbyder. Hvis du ønsker eller har brug for sådanne tjenester eller rådgivning, skal du straks kontakte en læge eller anden professionel sundhedsudbyder.

Produktinformationer Webstedets produktinformationer er kun beregnet til indbyggerne i USA. Webstedet og dets links kan dog indeholde oplysninger om produkter, der måske eller måske ikke fås i et bestemt land, territorium eller region i verden (inkl. USA), hvor de muligvis fås under andre varemærker i forskellige lande og, hvor det er relevant, kan være godkendte eller tilladte af et regeringsorgan til salg eller brug i forbindelse med forskellige indikationer og begrænsninger i forskellige lande. Du må ikke tolke noget på webstedet som reklame eller salgsfremmende for noget produkt eller tjeneste eller for brugen af noget som helst produkt eller tjeneste, der ikke er autoriseret i henhold til lovene og reglerne i det land, hvor du befinder dig, herunder USA. For at få specifikke oplysninger om bestemte produkter, skal du læse alle ordineringsoplysningerne, som er godkendt af den relevante statslige myndighed i det land, hvor du befinder dig. De ordineringsoplysninger, der gives her, er baseret på USA's mærkning, og de er ikke nødvendigvis korrekte uden for USA.

Copyrightbeskyttelse. Du skal gå ud fra, at alt, hvad du ser eller læser på webstedet, er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er angivet, og det må ikke bruges, medmindre det fremgår af disse vilkår og betingelser eller i teksten på webstedet, uden du har indhentet skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Bristol-Myers Squibb hverken garanterer eller giver udtryk for, at din brug af materialer, der vises på webstedet, ikke krænker rettigheder fra tredjeparter, der ikke ejes af eller er tilknyttet Bristol-Myers Squibb.

Varemærker. Varemærker, handelsnavne, logoer og servicemærker (samlet "varemærker"), der ses på webstedet, er registrerede og ikke-registrerede varemærker, der tilhører Bristol-Myers Squibb og andre. Intet på webstedet må tolkes som tildeling, via følgevirkning, berettigelse eller på anden måde, nogen form for licens eller ret til at bruge nogen af de varemærker, der ses på webstedet, uden skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb eller den tredjepart, der måtte eje de varemærker, der ses på webstedet. Det er dig strengt forbudt at bruge de varemærker, der ses på webstedet, eller noget andet indhold på webstedet, undtagen som anført i disse vilkår og betingelser. Du skal også være opmærksom på, at Bristol-Myers Squibb aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til lovens bogstav i videst mulige omfang, herunder retsforfølgning.

Udelukkelse af garantien. Alt imens Bristol-Myers Squibb med rimelighed bestræber sig på, at webstedets informationer er nøjagtige og opdaterede, giver Bristol-Myers Squibb ingen garantier eller udtryk for nøjagtigheden. Bristol-Myers Squibb påtager sig hverken noget erstatningsansvar eller ansvar for fejl eller mangler i webstedets indhold. Uden at begrænse ovennævnte, leveres alt på webstedet til dig "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EFNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT INGEN KRÆNKELSE FORELIGGER. Bemærk, at nogle jurisdiktioner muligvis ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, så nogle af ovennævnte undtagelser gælder muligvis ikke i dit tilfælde. Kontroller din lokale lovgivning for eventuelle begrænsninger eller grænser for udelukkelse af underforståede garantier.

Ansvarsbegrænsning. Din adgang til, brug af og færden på webstedet er på egen risiko. Hverken Bristol-Myers Squibb eller nogen anden part, som er involveret i at oprette, producere eller levere webstedet, er ansvarlig for direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller strafferetlige skader, der opstår som følge af din adgang til eller brug af webstedet. Bristol-Myers Squibb påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller virusser, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom, fordi du har haft adgang til, brugt eller gennemsøgt webstedet, eller at du har downloadet materialer, data, tekst eller billeder fra webstedet.

Forbudte transmissioner. På bestemte områder af webstedet kan du muligvis få adgang til online fora og til at sende e-mail, eller på anden måde give Bristol-Myers Squibb tilbagemeldinger. Bristol-Myers Squibb godkender ikke og fraskriver sig specifikt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for alt indhold i disse fora. Du må ikke sende eller overføre noget ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, utugtigt, uanstændigt, opildnende, pornografisk eller profant materiale eller noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan anses som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde nogen lov. Det er dig desuden forbudt at indsende eller overføre nogen form for oplysninger, der (a) krænker andres rettigheder eller krænker deres privatliv eller offentliggørelsesrettigheder, (b) er beskyttet af ophavsret, varemærke- eller anden ejendomsret, medmindre det er med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren af en sådan ret, (c) indeholder en virus, bug eller anden skadelig ting, eller (d) bruges til ulovligt samarbejde med en anden person i strid med reglerne for handel eller konkurrence. Du er eneansvarlig for eventuelle skader, der skyldes enhver krænkelse af ophavsret, varemærke- eller anden ejendomsret eller enhver anden skade, der skyldes din adgang til eller brug af webstedet.

Brugerindsendelser. Alle "personligt identificerbare oplysninger" i elektronisk kommunikation til webstedet er underlagt webstedets privatlivspolitik. Al kommunikation eller materiale, du sender til webstedet via elektronisk mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er derimod og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ejendomsbeskyttet. Du forstår, at alt, hvad du sender eller poster, kan bruges af Bristol-Myers Squibb til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, gengivelse, afsløring, transmission, publicering, udsendelse og indlæg. Desuden kan Bristol-Myers Squibb frit gøre brug af ideer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker, der indgår i enhver kommunikation, du sender til webstedet til noget formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af produkter og tjenester via sådanne ideer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker.

Link til andre websteder. Bristol-Myers Squibb har ikke gennemgået alle de sider, der har links til webstedet, og er ikke ansvarlig for indholdet af sider placeret på andre servere eller andre websteder, der har link til webstedet. Det er på eget ansvar, hvis du bruger link til sider på andre servere. Når du har linket til et andet websted, så sørg for at læse den juridiske meddelelse og privatlivspolitik på det nye websted. De kan være anderledes end reglerne for webstedet her.

Gældende lovgivning. Denne aftale og dens gennemførelse styres af lovgivningen i staten New Jersey, USA, uden hensyntagen til dens bestemmelser om lovvalg. Du accepterer og underkaster dig den eksklusive jurisdiktion for de statslige og føderale domstole i Mercer County, staten New Jersey, USA, i alle spørgsmål og kontroverser, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af webstedet og denne aftale. I det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, skal ethvert krav eller årsag til sagsanlæg, der udspringer af eller vedrører din adgang til eller brug af webstedet, indbringes inden for 2 (to) år fra den dato, hvor et sådant krav eller sagsanlæg opstod eller blev etableret.

Ændring af aftalen. Bristol-Myers Squibb kan til hver en tid revidere de vilkår og betingelser, der styrer adgang til og brug af webstedet. Alle revisioner af disse vilkår og betingelser offentliggøres på webstedet. Du er bundet af alle sådanne revisioner, og du bør derfor jævnligt læse de vilkår og betingelser, der er offentliggjort på webstedet.