Risikominimeringsprogram

Velkommen til websitet med Celgenes risikomineringsprogram. For at minimere og forebygge væsentlige risici ved Thalidomide Celgene™ (thalidomid), Revlimid® (lenalidomid) og Imnovid® (pomalidomid) er risikominimeringsprogrammer blevet udviklet og aftalt med den nationale kompetente myndighed. De ordinerende læger bør have læst og forstået alle kravene i hvert program, inden disse produkter ordineres.

En teratogen virkning forventes, hvis thalidomid, lenalidomid eller pomalidomid anvendes under graviditet. Programmerne er udviklet for at sikre, at ingen fostre eksponeres for Thalidomide Celgene, Revlimid eller Imnovid, ved at sørge for, at sundhedspersonale og patienter er fuldt ud informeret om og forstår risikoen for teratogenicitet, inden patienternes behandling med disse produkter starter.


Klik på pilene herunder, hvis du ønsker mere information om et eller flere af Celgenes risikominimeringsprogrammer:

Der er yderligere information om disse produkter i produktresuméerne og indlægssedlerne på indlaegssedler.dk

For at bestille undervisningsmateriale om risikominimering for Celgenes produkter, eller hvis du har spørgsmål vedrørende risikohåndtering, kontakt da Nordic Drug Safety & Risk Management på:

Telefon: +45 4528 0128

E-mail: medinfo.denmark@bms.com