Meddelelse om bivirkninger

Indberet bivirkninger

 

Patienter, pårørende, læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Hjemmeside: www.meldenbivirkning.dk

Bivirkninger bør også indberettes til Bristol Myers Squibb, Medicinsk Information på tlf. 45 28 01 28 eller via e-mail: