Meddelelse om bivirkninger


Denne hjemmeside er ikke udviklet til tilvejebringelse af information om bivirkninger ved brug af Bristol-Myers Squibbs produkter, og må derfor ikke benyttes til indsamling heraf.

Såfremt Deres henvendelse drejer sig om bivirkninger hos en patient, bedes De rette henvendelse til Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 4528 0128 eller via e-mail: