Meddelelse om bivirkninger og Reklamationer


Såfremt Deres henvendelse drejer sig om bivirkninger hos en patient eller om reklamationer, bedes De rette henvendelse til Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 4528 0128 eller via e-mail: