Samarbejdsaftaler

Etiske regler sikrer rammen for samspillet mellem lægemiddelindustri, beslutningstagere og patientforeninger, således at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde.

Formålet er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden. Samarbejdet mellem parterne skal foregå således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket. Gennemsigtighed vil være med til at forhindre, at der opstår tvivl om samarbejdets grundlag.

Læs mere om LIF's etiske regelsæt i dokumentet "Etiske regler for samarbejde" her.

Bristol Myers Squibb Danmark er medlem af LIF, Dansk Erhverv samt AmCham og har indgået et flerårigt partnerskab med Fonden for Entreprenørskab.

Bristol Myers Squibb Danmark samarbejder med kommunikationsbureauer om arrangementer, partnerskaber og politisk rådgivning. På nuværende tidspunkt samarbejder vi med Advice, LEAD Agency samt Decisions.

Bristol Myers Squibb Danmark har gjort vores eksterne partnere bekendt med LIF's lobbykodeks og påtager sig ansvaret for at sikre, at LIFs lobbykodeks overholdes af disse.

Vi samarbejder med: