Faktureringsprocedurer

Hos Bristol Myers Squibb bruger vi SAP, hvorfor vi beder vores leverandører om at sende fakturaer til følgende adresse:

Bristol Myers Squibb Danmark (0405)* 
Accounts Payable, Apollo Business Center, Prievozska 2/B
P.O. Box 345
814 99 Bratislava
Slovakiet

Inden fakturaen sendens, skal den have et PO-nummer, der skal påføres fakturaen. Vi sørger for, at vores leverandører bliver informeret om PO-nummeret.

Fakturaen kan også sendes på følgende e-mail til: efss.front-office@bms.com.

*(0405) er landekoden for Danmark i SAP ERP-systemet og er nødvendigt for at identificere det BMS-selskab, hvor købet er foretaget.

Dette center håndterer fakturaer for alle BMS-virksomheder i Europa.

Følgende oplysninger skal angives på din faktura ved indsendelse:

  • Faktureringsvirksomhed og adresse
  • Virksomhedsnummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Bankoplysninger
  • BMS ordrenummeret (PO-nummer)
  • Angivelse af moms

Hvis en faktura er ufuldstændig, vil den blive returneret til dig til færdiggørelse, hvilket vil forsinke udbetalingen - læs mere nedenfor.

Ordrenummer - PO-nummer

Dette er et unikt nummer, der sendes til dig som leverandør for hver enkelt ordre. Normalt faxes eller e-mailes ordrenummeret til dig på tidspunktet for ordren, men nummeret uddeles også nogle gange direkte af den person hos BMS, som opretter selve ordren. Ordrenummeret begynder altid med 4 eller 8 og har otte cifre i alt.

Vi sender ordrenummeret via mail, fax eller brev afhængig af de oplysninger, vi har modtaget fra dig. For at kontrollere eller ændre dine adresseoplysninger, kan du kontakte den person hos BMS, der har bestilt en service hos dig.