Samfundsansvar

Vores urokkelige vilje over for vores patienter kræver, at vi handler ansvarligt på alle fronter. Vores handlinger er til gavn for patienterne, som vi servicerer i hele verden, vores virksomhed, vores medarbejdere, vores aktionærer og vores samfund.

2 -  Polit Case Competition 2021 web (1396x785)
BMS – case partner for Polit Case Competition 2021

Lørdag formiddag 2. oktober 2021 blev det i Nykredits lokaler på Kalvebod Brygge i København offentliggjort, at Bristol Myers Squibb er årets case-partner for Polit Case Competition IMPACT 2021.

Giovanni Caforio giver hånd med en cyklist
Donationer

Samvittighedsfuldt medborgerskab betyder, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe rundt om i verden. Vores globale velgørende aktiviteter administreres via en række programmer, der hver har sit fokus. Læs om vores programmer og ansøg.

BMS og Fonden for Entreprenørskab

BMS har indgået partnerskab med Fonden for Entreprenørskab. Vi støtter Fonden i deres vigtige arbejde med at udvikle entreprenørskab og innovation i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Patientsikkerhed
Patientsikkerhed

Korrekte metoder til produktmærkning, markedsføring og information. 

Samarbejdsaftaler

Etiske regler sikrer rammen for samspillet mellem lægemiddelindustri, beslutningstagere og patientforeninger, således at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde.


Portræt af en smilende kvinde
Bristol Myers Squibb Foundation

Bristol Myers Squibb Fonden arbejder for at forbedre sundheden hos befolkninger, der er hårdt ramt af alvorlige sygdomme. Til det formål har Bristol Myers Squibb Fonden en række globale initiativer og programmer.

Mand i haven
Bæredygtighed    

For os betyder bæredygtighed, at vi arbejder på at løse medicinske behov, som ikke er dækket endnu, at vi øger adgangen til lægemidler, og at vi passer på miljøet.

Forsker observerer rækker med ampuller
Holdning til nøgleemner    

Sundhedspolitik og bioetik er under konstant udvikling, og vi sørger for at være på forkant med udviklingen.