Irányelveink

A Bristol Myers Squibb minden döntését értékrendszerünk és alapelveink határozzák meg, és a legmagasabb szinten erkölcsös és etikus magatartásra köteleznek minket. Ígéretet teszünk, hogy azon meggyőződésünkkel összhangban végezzük tevékenységeinket, mely szerint minden termék felbecsülhetetlen értékű összetevője készítőjének feddhetetlensége.

Integritási alapelveink

A BMS Üzleti és Etikai Szabályzata összefoglalja mindazokat a kiemelten fontos irányelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják vállalatunk számára a törvényes, etikus és felelős működést.

Integritási alapelveink konkrét iránymutatást nyújtanak vállalatunk munkatársai számára, hogy ezen irányelvekkel és folyamatokkal összhangban végezzék munkájukat. Egy vállalat integritásához elengedhetetlen a felelős vállalatirányítás, és elősegíti azt, hogy a Bristol Myers Squibb minden üzleti tevékenységében kifogástalanul erkölcsös és etikus magatartást tanúsítson.  

Üzletviteli és etikai szabályzat harmadik felek számára

Elismerjük, hogy a harmadik felek fontos szerepet játszanak sikereink elérésében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan harmadik felekkel álljunk üzleti kapcsolatban, amelyek osztoznak a harmadik felekre vonatkozó üzletviteli és etikai szabályzat (3P Standards) iránti elkötelezettségünkben. Arra biztatjuk partnereinket, hogy alkalmazzák a rájuk vonatkozó szabályzatot és olyan folyamatokat, illetve rendszereket alakítsanak ki, amelyek elősegítik a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, irányelveknek és iparági szabályzatoknak való megfelelést. A harmadik felekre vonatkozó szabályok betartásának speciális követelményeit a harmadik felekkel kötött szerződéseink is tartalmazzák.

Üzletviteli és etikai szabályzat harmadik felek számára

A szabályzat be nem tartásával kapcsolatos észrevételek jelentése

A Bristol Myers Squibb Integritás Vonalán telefonon és online is anonim bejelentés tehető. A szolgáltatást a Navex Global működteti. NO-HU-2100007
Lezárás dátuma: 2021.09.20.