Lokaal rapport Nederland

Because there is more to do

De missie van Bristol Myers Squibb is het ontdekken, ontwikkelen en afleveren van innovatieve geneesmiddelen die patiënten helpen om ernstige ziekten de baas te worden. Maar we zijn er vast van overtuigd dat we meer kunnen doen - naast het leveren van innovatieve geneesmiddelen - om patiënten en hun dierbaren te helpen ondersteunen. Het is deze overtuiging die heeft geleid tot de oprichting van het initiatief 'Because there is more to do’.

Dit rapport bevat de bevindingen van de Nederlandse enquête onder patiënten en professionals.* Er werd ook een publieksenquête** gehouden, waaraan mensen in acht landen in Europa konden deelnemen.

Identificatie van de belangrijkste behoeften tijdens het hele patiëntentraject in Nederland

In de loop van het patiëntentraject is er een brede waaier aan behoeften, afhankelijk van de precieze omstandigheden en voorwaarden van elk individu. Patiënten, verzorgers, patiëntenverenigingen en artsen in Nederland identificeren echter de volgende gebieden als belangrijkste behoeften tijdens het hele patiëntentraject.

Übersicht
test

Symptoombewustzijn
Vroegtijdige opsporing van tekenen, ondersteuning van ziektepreventie en educatieve activiteiten

test

Diagnose
Verbetering van het inzicht van patiënten in hun aandoening

Artsen helpen bij het vaststellen van hun diagnose

test

Behandelingsplan
Patiënten betrekken bij het het besluitvormingsproces voor de behandeling

Zorgen voor toegang tot innovatieve behandelingen

test

Follow-up
Patiënten helpen om te gaan met de bijwerkingen van de behandeling

test

Heden
Omgaan met de financiële lasten van de aandoening

Ondersteuning voor verzorgers

test

Symptoombewustzijn / Diagnose / Behandelingsplan
Programma's voor opsporing en preventie van ziekten

Met inbegrip van voorlichtingsinitiatieven inzake ziektepreventie en screeningsprogramma's


Hoe kunnen we helpen patiënten, verzorgers en artsen in Nederland te ondersteunen?

Patiënten, verzorgers, patiëntenverenigingen en artsen in Nederland hebben oplossingen aangedragen die de ervaringen van patiënten tijdens hun reis kunnen verbeteren.

 

test

Diagnose / Behandelingsplan / Follow-up
Capaciteit/Efficiëntie van artsen
Eventueel samenwerken met de medische gemeenschap om instrumenten of diensten te ontwikkelen voor meer efficiëntie

test

Diagnose / Behandelingsplan / Follow-up / Heden
Patiënten helpen om te gaan met de financiële last van ziekte

Emotionele steun
Formaliseren van programma's voor emotionele steun aan patiënten, verzorgers en hun familie

Emotionele steun
Formaliseren van programma's voor emotionele steun aan patiënten, verzorgers en hun familie

test

Behandelingsplan / Follow-up / Heden
Voorlichting over de ziekte
Toegang tot informatie en hulp bij het begrijpen van de aandoening, de behandelingsmogelijkheden en de bijwerkingen daarvan

Online of face-to-face interacties tussen zorgverleners en patiënten Potentieel ook hulp bieden met het oog op zowel emotionele als educatieve behoeften van patiënten

test

Follow-up / Present day
Online of face-to-face interactie tussen patiënten
 

Ondersteuning voor verzorgers


Wat zijn de volgende stappen?

Deze enquête is het startpunt voor een diepgaandere connectie met patiëntengroepen en de gezondheidszorggemeenschap in Nederland. We zullen nu samen met partners ideeën onderzoeken voor nieuwe initiatieven en activiteiten die beantwoorden aan de behoeften die respondenten hebben geuit. 


De 'Because there is more to do' -enquête:

* De patiënten- & professionalsenquête onder belanghebbenden in Nederland was gebaseerd op twee anonieme online enquêtes: één met feedback van 120 huisartsen, cardiologen en oncologen; een andere met antwoorden van 30 oncologie- of atriumfibrillatiepatiënten, en verzorgers van patiënten met deze aandoeningen. Daarnaast werd verkennend kwalitatief onderzoek gedaan met patiëntenbelangengroepen om meer inzicht te krijgen.

** Aan de publieksenquête werd deelgenomen door respondenten uit Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Zweden.


Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven meer te doen om patiënten te helpen, naast het verstrekken van geneesmiddelen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

Bekijk BMS Talks

In een reeks persoonlijke videoclips reageren onze medewerkers op de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen, gezondheidswerkers en mensen in het algemeen.

‘Because there is more to do’ - online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.