Educatieve materialen Zeposia - Bristol Myers Squibb

Additionele risicominimalisatie-materialen Zeposia (ozanimod)

De risico minimalisatie materialen voor Zeposia (ozanimod) zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Materiaal voor voorschrijvers

Controlelijst voor voorschrijvers

Materiaal voor patiënten

Gids voor patiënten/verzorgers
Herinneringskaart voor de patiënt met betrekking tot zwangerschap

Aanvullende informatie betreffende deze producten is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op
www.cbg-meb.nl
. Ook kunt u contact opnemen met medischeafdeling@bms.com of 030-3002222.

Voor informatie en vragen over risicomanagement inzake producten van Bristol Myers Squibb en de Zwangerschapspreventieprogramma’s of voor een papieren versie of extra kopieën van de materialen kunt u contact opnemen met de afdeling Patient Safety via safety_netherlands@bms.com.