Lokal rapport Danmark

Fordi der er mere at gøre

Bristol Myers Squibbs mission er at opdage, udvikle og levere innovative lægemidler, der hjælper patienter med at overvinde alvorlige sygdomme. Men vi er fast overbevist om, at der er mere, vi kan gøre - ud over at levere innovative lægemidler - for at hjælpe patienter og deres pårørende. Det er denne overbevisning, der har ført til initiativet "Fordi der er mere at gøre".

Denne rapport indeholder resultaterne af den danske undersøgelse blandt patienter og fagfolk.* Der blev også udført en offentlig undersøgelse**, der var åben for folk i otte europæiske lande.  

Identificering af de vigtigste behov under hele patientforløbet i Danmark

I løbet af hele patientforløbet er der en bred vifte af behov, der afhænger af patientens præcise omstændigheder og forhold. Patienter, plejere, patientsammenslutninger og læger i Danmark identificerer dog de følgende områder som nøglebehov på tværs af patientforløbet.

 

Übersicht
test
test
test
test
test
test

Hvordan kan vi hjælpe med at støtte patienter, plejere og læger i Danmark?

Patienter, plejere, patientsammenslutninger og læger i Danmark identificerede løsninger, der kan forbedre patienternes oplevelser i løbet af deres forløb.

 

test
test
test
test
test

Hvad er det næste?

Denne undersøgelse er udgangspunktet for et mere dybtgående samspil med patientgrupper og sundhedsvæsenet i Danmark. Vi vil nu sammen med vores partnere udforske ideer til nye initiativer og aktiviteter, der kan opfylde de behov, som folk har tilkendegivet. 


Undersøgelsen "Fordi der er mere at gøre":

* Undersøgelsen blandt patienter og professionelle parter i Danmark var baseret på to anonyme onlineundersøgelser: en med feedback fra 120 praktiserende læger, kardiologer og onkologer; en anden med svar fra 30 onkologi- eller atrieflimmerpatienter og omsorgspersoner til patienter med disse sygdomme. Desuden blev der foretaget eksplorativ kvalitativ forskning med patientsammenslutninger for at opnå større indsigt.

** Svarpersoner fra Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Nederlandene, Norge, Schweiz og Sverige bidrog til den offentlige undersøgelse.


Om initiativet

Vi er overbevist om, at vi altid bør stræbe efter at gøre mere for at hjælpe patienterne, ud over at levere lægemidler, og at vi bør arbejde sammen på tværs af sundhedsvæsenet for at muliggøre dette.

Se BMS-talks

Vores medarbejderes reagerer  i en række personlige videoklip på feedback fra patienter, plejere,  sundhedspersonale og mennesker  generelt.

‘Because there is more to do’ online summit

Den 30. september arrangerede BMS en virtuel event med ledende eksperter fra 8 europæiske lande. Her uddybede og diskuterede vi det vigtigste fund fra undersøgelsen ”Because there is more to do”: Patienters behov for mental og følelsesmæssig støtte gennem sygdomsforløbet.