Het belang van diversiteit en gelijkheid in klinische proeven 

30/05/22     

Het "Global Impact in Health" symposium in Leiden brengt de biowetenschappelijke wereld samen om na te denken hoe we de meest kritieke gezondheidsdilemma's kunnen aanpakken, waaronder bijvoorbeeld diversiteit en gelijke kansen in de gezondheidssector. Anne Kerber, Senior VP en Head of Cell Therapy Development bij Bristol Myers Squibb, gaf een keynote over het belang van diversiteit en gelijke kansen in klinische studies om betere wetenschap en resultaten voor patiënten te leveren.

We zien een fundamentele verschuiving in de gezondheidszorgsector om de maatschappelijke ongelijkheden aan te pakken die er zijn bij ziektepreventie en gezondheidszorgverlening, en de noodzaak om over te schakelen op een aanpak die gebaseerd is op gelijke kansen. Maar wat betekent dat in de gezondheidszorg? Gelijke kansen op gezondheidsgebied worden bereikt wanneer iedereen de kans krijgt om "zijn of haar volledige gezondheidspotentieel te bereiken" en niemand "wordt benadeeld bij het bereiken van dit potentieel vanwege zijn of haar sociale positie of andere sociaal bepaalde omstandigheden." Als we diversiteit en gelijke kansen in klinische proeven niet verbeteren, zullen de geneesmiddelen die we ontwikkelen slechts werken voor een deel van de bevolking.

“Ik geloof dat we ons werk door een bril van gelijke kansen moeten bekijken. Niet alleen is dat juist om te doen. Het is ook een slimme zet, want het stimuleert inclusieve innovatie, hoogwaardige wetenschap en de transformerende impact van onze geneesmiddelen op het leven van patiënten.”

Wist je dat…

Onderzoek is tot nu toe vooral gericht geweest op hoe gezondheidsproblemen mannen beïnvloeden. Als gevolg daarvan lopen vrouwen, zelfs vandaag nog, een groter risico om een verkeerde diagnose te krijgen*. Zo zijn de klassieke symptomen van een hartaanval, zoals pijn op de borst en langs de linkerarm, eigenlijk symptomen die voornamelijk mannen ervaren. Vrouwen hebben vaker last van ademnood, vermoeidheid, misselijkheid en wat aanvoelt als indigestie. Hetzelfde zien we in andere domeinen. Het is bijvoorbeeld gebleken dat vrouwen bij auto-ongelukken vaker ernstig gewond raken of dodelijke verwondingen oplopen, omdat de technologie van veiligheidsgordels is ontworpen op basis van en getest op het mannelijke lichaam.

Ook wanneer we kijken naar etniciteit zien we ongelijkheid in de gezondheidssector. Zoals bij zoveel aspecten van deze pandemie, bevestigde COVID-19 dat ons gezondheidszorgsysteem niet rechtvaardig is opgebouwd. Zo was 80% van de deelnemers aan de COVID-19 vaccinatiestudie blank, terwijl slechts 10,6% Afrikaanse roots had en 11,6% Latijns-Amerikaans was.

Hoe we diversiteit en gelijke kansen in klinische studies vergroten

In 2020 heeft BMS een reeks wereldwijde engagementen over een periode van vijf jaar aangekondigd om de inspanningen op het gebied van gezondheid, diversiteit en inclusie te versnellen en uit te breiden. Eén van die engagementen is het vergroten van de diversiteit in klinische studies.

Een gebrek aan diversiteit in klinische proeven is een belemmering die ervoor zorgt dat niet alle patiënten vertegenwoordigd zijn bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Onze doelstelling is dan ook om de rekrutering en deelname van diverse patiënten in onze klinische studies te verbeteren, zodat de testpopulatie een betere afspiegeling vormt van de reële patiëntenpopulatie die we in elk land bedienen en in lijn is met de epidemiologie van de ziekte die we bestuderen.

Hoe we deze inspanning ondersteunen:

        -    Wij hebben het aantal Amerikaanse locaties in zeer diverse gebieden uitgebreid om de toegang tot klinische studies te vergroten, vertrouwenskwesties aan te pakken, het bewustzijn te vergroten, zowel intern als extern voorlichting te geven en actief te zorgen voor vertegenwoordiging van patiënten in onze processen voor het ontwerpen van klinische proeven.

        -    Wij ondersteunen beurzen voor STEM-onderwijs en onafhankelijk onderzoek, investeren in bedrijven die diversiteit centraal zetten, en zorgen voor een meer diverse vertegenwoordiging in onze leidinggevende functies.

        -    Wij werken ook samen met organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat de stem van de patiënt wordt opgenomen in de proefontwerpen, zodat wij hun behoeften begrijpen en vertegenwoordigen.

        -    Wij zullen klinische studies starten in gemeenschappen die van oudsher onvoldoende bediend en ondervertegenwoordigd zijn.

        -    Wij kiezen voor een gepersonaliseerde, alomvattende aanpak door onze strategie te centreren rond de ervaring van de patiënt - van screening en vroegtijdige diagnose tot toegang tot hoogwaardige zorg en innovatieve geneesmiddelen.

LSW opening speech

Succesvolle initiatieven inspireren toekomstige acties

Bij BMS hebben we een aantal succesvolle initiatieven gehad die de diversiteit van klinische studies heeft vergroot. In de V.S. hebben we bijvoorbeeld de inschrijving van zwarte patiënten in prostaatkankeronderzoek doen toenemen. Dit was belangrijk omdat wereldwijd de incidentie van prostaatkanker voor zwarte patiënten om onbekende redenen ongeveer 60% hoger ligt dan voor blanke patiënten. Desondanks werd in de V.S. slechts 4% van de zwarte patiënten ingeschreven voor klinisch onderzoek naar prostaatkanker.

In Argentinië vinden de meeste klinische proeven plaats in de particuliere gezondheidssector, maar de meerderheid van de bevolking wordt behandeld in openbare ziekenhuizen. Om dit gebrek aan evenwicht aan te pakken, werkt BMS proactief samen met partners om het aantal klinische onderzoeken in de publieke sector te verhogen.

En in Australië hebben we strategieën om specifieke ongelijkheden in de gezondheidszorg aan te pakken via deelname aan het Reconciliation Action Plan (RAP) van de overheid, waarbij we investeren in klinische studies voor zeldzame vormen van kanker die patiënten in regionale en afgelegen gemeenschappen onevenredig treffen, en in telegeneeskunde.

Zonder drempels deelnemen aan klinische studies

We zijn ervan overtuigd dat we door het wegnemen van de drempels om deel te nemen aan klinische studies, een echte en duurzame verandering met maximale impact kunnen bewerkstelligen - met betere wetenschap en betere resultaten voor onze patiënten als resultaat. Maar we zijn ons er ook van bewust dat er nog veel werk te doen is, en dat onze partners van cruciaal belang zijn om dit te realiseren.

 

Dit is een samenvatting van de keynote speech van Anne Kerber, Senior VP en Head of Cell Therapy Development bij Bristol Myers Squibb, op het "Global Impact in Health" Symposium in Leiden op 30 mei 2022.

* ‘Invisible Women – Exposing Data Bias in a World Designed by Men’ by Caroline Criado Perez