Koen van Elst (Stichting Melanoom) over Wereldkankerdag

03/02/23     

"Wereldkankerdag vindt sinds jaar en dag plaats op 4 februari. Persoonlijk vind ik het belangrijk om stil te staan hierbij: erkenning van een mondiale ziekte die jaarlijks steeds meer slachtoffers eist. Kanker komt helaas in alle lagen van de bevolking voor: bewustwording kan dan ook bijdragen aan vroegherkenning en zelfs het wegnemen van een taboe. In veel culturen wordt kanker namelijk niet bespreekbaar gemaakt en heerst er een soort van taboe, ook in Nederland. Dit helpt absoluut niet bij het verbeteren van de situatie van diegene die getroffen worden door de ziekte en hun naasten.

Publieke bewustwording van de impact van kanker kan betekenen dat de maatschappij zich meer bewust wordt van de maatschappelijke impact ervan, en in het bijzonder de maatschappelijke kosten. Denk aan gemiste inkomsten voor de economie of de opvoeding die misgaat omdat een ouder komt te overlijden met alle financiële gevolgen van dien. De andere kant op redenerend, werkt het natuurlijk ook zo dat preventie van kanker veel gezondheidswinst zal opleveren. Ook dit zou een terugkerend thema moeten zijn bij Wereldkankerdag."

Pannenbier ceremonie
"In 2014 kon ik als eerste in Nederland in aanmerking komen voor immunotherapie bij stadium 3 melanoom in experimenteel studieverband."
Koen van Elst, voorzitter van Stichting Melanoom

"Immuuntherapie in het bijzonder heeft voor o.a. melanoompatiënten veel opgeleverd tijdens de laatste tien tot vijftien jaar. Sommige mensen krijgen hierdoor weer een positief toekomstperspectief. Enerzijds omdat de ziekte vaker wegblijft dankzij deze therapieën, anderzijds omdat de ziekte beter onder controle blijft als het uitzaait. Als patiënt heb ik dit van heel dichtbij mogen meemaken. In 2014 kon ik als één van de eerste in Nederland in aanmerking komen voor immuuntherapie bij stadium 3 melanoom in experimenteel studieverband.

Helaas hebben deze ontwikkelingen ook een keerzijde: hoe houdt de maatschappij al deze ontwikkelingen bij en hoe houden we de maatschappelijke kosten onder controle? Met andere woorden: hoe zorgen we dat iedereen die deze nieuwe therapieën nodig heeft ook toegang hiertot krijgt? Het is voor velen niet gemakkelijk om voor zichzelf op te komen in deze complexe wereld: ik houd mijn hart hier regelmatig voor vast. Hoewel ik het volste vertrouwen heb in de wetenschap en de industrie, soms denk ik dat er meer aandacht zou moeten worden geschonken aan de praktische kant. Denk aan de onwetendheid die bij veel mensen heerst rondom het thema ‘second opinion’. Deze praktische zaken zijn naar mijn mening te vrijblijvend ingesteld en hierdoor vallen te veel mensen tussen wal en schip."

NO-NL-2300004