Fremtidens helsetjenester: utgift eller investering?

Bristol Myers Squibb (BMS) inviterer til ungdomspolitisk debatt om fremtidens helsetjeneste!

Det er ikke penger til alt og dagens utvikling viser at prioriteringene kun vil bli tøffere i årene som kommer. Med trangere budsjett blir det store spørsmålet, er det mulig for Norge å ha et helsevesen som gir pasienten tilgang på behandling i verdensklasse med de siste medisinske nyvinningene?

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær, som fører til bedre livskvalitet og bedre bruk av ressurser for fellesskapet. Store fremskritt innen behandlingen av blant annet kreft gjør at flere av de som får kreft lever både lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Noen opplever også på grunn av nye behandlingstilbud å bli helt friske. Dette gjør at stadig flere med kreft ønsker og kan stå i arbeid under og etter behandling av kreftsykdom.

Samtidig som de teknologiske fremskrittene på kreft-feltet tar kvantesprang, særlig innen persontilpasset medisin, så henger Norge etter. Utviklingen krever at vi lager systemer og infrastruktur som har rom for og klarer å ta i bruk nyvinninger. Kan dagens unge forvente at de får den beste behandlingen livet ut, eller har vi prioritert oss ut av utviklingen?

Er riktig og god helsehjelp en investering man er villig til å ta?

Vi i BMS inviterer til debatt om hva fremtidens helsevesen betyr for samfunnet vårt og for hver enkelt av oss. Vi vet at fremtidens helsetjeneste vil ha betydelige ressursutfordringer. Kan investering i helse være en del av løsningen?

I tillegg til ungdomsdebatten vil vi få innledninger om medisinsk teknologi før, nå og den mulige fremtiden, og ikke minst høre hvordan utviklingen til nå har påvirket pasientene.

Onsdag 16. august, kl. 15.30 – 17.00

Rederikontoret