Om oss

Innovasjon og pasienten i fokus

Med pasienten i fokus og føttene plantet i forskningen, tilbyr Bristol Myers Squibb innovasjon og en vei til bedre helse og økt livskvalitet.

 

Hver dag arbeider vi dedikert for å tilby legemidler til mennesker med alvorlige sykdommer innen hematologi, onkologi, immunologi, revmatologi og kardiovaskulære sykdommer.

 

Bristol Myers Squibb er et globalt biofarmasøytisk selskap som kombinerer rekkevidden og ressursene til en større legemiddelbedrift med entreprenørånden og smidigheten til en bioteknologibedrift. Her finner du alt om oss og vårt engasjement.

Bristol Myers Squibb er et mangfoldig selskap. Vi jobber hver dag for å levere innovative legemidler til pasienter med alvorlige og livstruende sykdommer.  

Vår unike BioPharma-strategi har bred rekkevidde og ressursene til et ledende farmasøytisk selskap, kombinert med entreprenørskapet og smidigheten til bioteknologisk selskap.

Hver dag går våre ansatte verden over sammen for å hjelpe pasientene - det er drivkraften i alt vi gjør. Vi hjelper millioner av pasienter verden over innen sykdomsområder som onkologi, immunforskning, fibrose og kardiovaskulære sykdommer. Gjennom vår organisasjon for forskning og utvikling, har vi bygget en bærekraftig utviklings- og produksjonsplattform for nye terapier, og vi inngår aktive partnerskap for å få tilgang til ekstern innovasjon som øker bredden og hastigheten i vårt arbeid.    

Som verdensborgere jobber vi bærekraftig og ansvarlig - vi ønsker å gi noe tilbake. Gjennom stiftelsen Bristol Myers Squibb jobber vi for å ha en sunn egenkapital og etterstreber å forbedre helsesituasjonen i befolkningsgrupper som er uforholdsmessig hardt rammet av alvorlige sykdommer. På denne måten ønsker vi å gi håp til noen av de mest sårbare menneskene i verden.

Om Bristol Myers Squibb i Norge

Bristol Myers Squibb (BMS) er et globalt biofarmasøytisk selskap som prioriterer å utvikle, utforske og levere innovative for å hjelpe pasienter med å overvinne alvorlige sykdommer.

Gjennom vår investering i forskning og strategiske partnerskap, er målet å forbedre mulighetene for pasienter med alvorlige sykdommer og utilstrekkelige behandlingsmuligheter. I tillegg tar vi et større samfunnsansvar gjennom både globale og lokale samarbeid.

BMS har de siste årene opparbeidet en sterk lokal organisasjon i Norge med ca 40 medarbeidere og kontor på Lysaker rett utenfor Oslo. Vi har et svært kompetent team av talenter som jobber engasjert, fokusert og med stor grad av entusiasme. Vårt engasjement for våre ansatte betyr at vi omfavner en mangfoldig arbeidsstyrke og inkluderende kultur. Helse, sikkerhet, faglig utvikling, balanse mellom arbeid og fritid og rettferdig, respektfull behandling av våre ansatte er blant våre høyeste prioriteringer.

BMS har en av de mest varierte og lovende pipelinene i bransjen. I Norge jobber vi primært med områdene Kreft, Hjerte- og karsykdommer, Hematologi og MS.

Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn og Great Place to Work.


Selskapet vårt    

Verdiene og prinsippene hos Bristol Myers Squibb forplikter oss til de strengeste moralske og etiske standarder i henhold til vår overbevisning om at "den mest verdifulle ingrediensen i ethvert produkt, er produsentens ære og integritet."    


Mangfold og inkludering    
Vår arbeidsstyrke er sammensatt slik at vi får en inkluderende og høyt ytende kultur som er fleksibel, nyskapende og pålitelig.    
Ansvar    
Det handler om å gjøre det riktige for pasienter vi hjelper verden over. Vi tar affære på mange fronter for å bedre helsen og gi bedre resultater i samfunn som er ekstra hardt rammet av alvorlige sykdommer.    
Bristol Myers Squibb Company    

Bristol Myers Squibb-stiftelsen har positiv egenkapital og etterstreber å gi bedre helsevilkår i befolkninger som rammes uforholdsmessig hardt av alvorlige sykdommer. Bristol Myers Squibb-stiftelsen har mange globale initiativ og programmer.    

Selskapets lederteam    
Selskapet vårt er underlagt et lederteam som har et rikt og mangfoldig erfaringsgrunnlag når det gjelder å orientere seg i et globalt helselandskap i rask utvikling. Vi forplikter oss til å levere etter våre løfter: til våre pasienter og kunder, til våre ansatte, til verdenssamfunnet, til våre aksjonærer og til miljøet. I siste instans vil vår suksess måles gjennom forskjellen vi kan utgjøre i pasientenes liv. Lederteamet vårt er ansvarlig for selskapets daglige virksomhet.