Partnerskap i kliniske studier

     

Bristol Myers Squibb gjennomfører rundt 3 930 studier globalt, med over 13 023 pasienter. I Norden pågår cirka 91 studier med 1 400 pasienter, med rundt 40 studier på 224 pasienter i Norge (desember 2021).

Rundt 50 personer jobber ved Bristol Myers Squibbs nordiske avdeling for kliniske studier. Vår organisasjon består av projektledere, monitorer, kontraktsspesialister og projektadministratører.

Vår visjon er å være den selvsagte partneren for forskningssentre av høy kvalitet, med målsetningen:

  • Riktige studier der Norge kan bidra med pasienter
  • Høy datakvalitet
  • Fornøyde samarbeidspartnere

Vi har et tett samarbeid med vår medisinske avdeling og våre vitenskapelige rådgivere, som er eksperter innen sitt sykdomsfelt. Vi samarbeider i tillegg med andre partnere fra ulike områder, for å i enda større grad støtte forskning og utvikling av legemider. 

Partnerskap innen kliniske studier

Partnerskap i kliniske studier

Vi bygger nettverk med utvalgte forskningssentre med mål om å skape et tett samarbeid rundt kliniske studier, for å støtte forskning og utvikling av medisiner. Dette partnerskapet er basert på gjensidig respekt for hver av partnernes komplementære ferdigheter.

For forskningssentrene gir partnerskapet muligheten til å:

·         involveres tidlig i oppstart og planlegging av studien

·         gi innspill på hvilke studier som er av interesse i Norden

·         gi innspill på studiedesign og opplegg, hvis mulig

For oss betyr partnerskapet økt forståelse for pasientgruppen, standardbehandling og behovet for medisinsk behandling. Det gir også et bedre innblikk i ressurser og studiesituasjon, som bidrar til bedre vurdering og forståelse av hvilke studier som bør prioriteres i Norden.

 

Valg av forskningssentre

Forskningssentrene vi samarbeider med vurderes blant annet ut fra oppstartstid, pasientrekruttering og kvalitet. Dette sammenlignes så med andre forskningssentre og land. Resultatet påvirker deretter valg av forskningssentre for kommende studier.

 

Tilbakemelding

Under og etter hver studie ber vi våre partnere om tilbakemelding på samarbeidet vårt. Det er avgjørende for at vi sammen hele tiden kan utvikle oss og bli bedre kliniske studiepartnere.

 

Mer information om kliniske studier

Kliniske studier - Helsenorge

For pasienter - spør om pågående studier - www.norcrin.no

Kliniske studier - Kreftforeningen

Medisin - Felleskatalogen