Åpenhet

Vi mener det er viktig av å ha en åpenhetskultur hvor man kan bygge et grunnlag for tillit og respekt blant kollegaer, profesjonelt helsepersonell, pasienter, aksjonærer og offentligheten. Det å gjøre informasjon tilgjengelig er viktig, og vi fortsetter å drive forretninger etter de strengeste standarder, og å følge gjeldende lover og forskrifter.

Vi har et klart fokus på vårt oppdrag og tar vårt ansvar for innsyn seriøst. Rapportering om bærekraft er et klart eksempel på et område hvor vi jobber for bedre innsyn. Her viser vi vår fremgang i vårt arbeid for å nå våre mål for bærekraft 2020 (på vår U.S. Corporate-side.)

EFPIA regler om offentliggjøring

Sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa –  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – og medlemsorganisasjonene har vedtatt regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustri til helsepersonell og helseorganisasjoner.

EFPIA-reglene definerer hva medlemsorganisasjoner som Bristol Myers Squibb (BMS), skal offentliggjøre. Eksempler på finansielle overføringer som skal registreres, er stipend til en helseorganisasjon eller et konsulenthonorar for et foredrag holdt av en lege.

BMS ser på åpenhet som et viktig grep for å øke kunnskapen om, og øke tilliten til, legemiddelindustriens samarbeid med helsetjenesten. Som medlem av EFPIA og LMI, vil BMS offentliggjøre finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med 2016 i tråd med retningslinjene til EFPIA. 

Hvis du har spørsmål om transaksjoner som er rapportert av Bristol Myers Squibb, ta kontakt med oss på: 
Send forespørsler via e-post til: mg-transparency_bms@bms.com