Kreft

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Forskningen har tatt store skritt fremover, og flere og flere som får kreft overlever sykdommen og kan leve et langt liv. Hvilken type kreft du er rammet av og hvor tidlig den oppdages avgjør behandlingsform og prognose. Det finnes mange ulike typer kreft og mange ulike typer behandling. 

Å leve med kreft

 

Bristol Myers Squibb forsker på blant annet svulsttypene malignt melanom, lungekreft, nyrekreft, klassisk Hodgkins lymfom, hode- og halskreft og blære- og urinveiskreft. Vi forsker også på blodkreftformene myelomatose, myelodysplastisk syndrom, mantelcellelymfom og follikulært lymfom.

Behandlingen er en viktig del av hverdagen din med kreft, men det er også viktig å be om støtte og hjelp dersom du eller dine pårørende trenger det. Hos legen din kan du få informasjon om hvilke pasient- og pårørendeforeninger som er tilgjengelig for akkurat din diagnose.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.